ARGE 250


PARADİGMA DEĞİŞİYOR GELECEĞİN YENİ FIRSATLARI

Bundan 10 yıl önce Amazon.com ya da Youtube gibi platformlar ve bu platformların sunduğu fırsatlar yoktu. Amazon'da bir alan açarak satış yapmak ya da Youtube'da bir içerik oluşturup bunu dağıtıma sokmak, aslında yeni bir dünyanın simgeleri oldu. Bu platformlarda yaratılan etkiyi yaratmak için eskiden milyon dolarlara varan yazılım yatırımları ve aynı şekilde dağıtım kanalları yatırımları yapılması gerekirdi. Fakat yeni dönemde ufak bütçelerle milyon dolarlık değerler yaratmak mümkün hale geldi. Bu gelişme, geçtiğimiz dönemin hikayesi olarak iş dünyasında önemli bir dönüşüm yarattı. Ancak bu dönüşümü aşacak yeni bir dönemin eşiğine geldik.

İlerleyen bölümlerde detaylarına eğileceğimiz bu dönüşüm yeni iş fırsatları da yaratacak. Bu fırsatlar tıpkı internetin artmasıyla ortaya çıkan yeni fırsatlar gibi farklı bir algının da oluşmasına yol açacak. Geleceğin yeni fırsatları bağlamında birbirini kesen iki ana eksenden bahsetmek gerekiyor. Bunlardan bir tanesi geleceğin ana trendleri olacak. Çünkü trendler fırsatları belirleyecek. İlerleyen sayfalarda bu trendler tanımlanacak ve etkileri değerlendirilecek. İkinci ekseni bu trendlerden doğan fırsatlar oluşturuyor. Dünya ve Türkiye özelinde bu trendler birçok girişimciye ilham verecek düzeyde. Gelin bu iki eksenin ana başlıklarına birlikte bakalım.

BİRİNCİ EKSEN: TRENDLER

İş dünyasında geleceğin trendlerini birkaç başlık altında toplamak mümkün.

DEMOGRAFİK TRENDLER Dünya ve Türkiye'de nüfusun özellikleri, daha önce olmayan bir karakter sunuyor. Dünyada sağlık hizmetlerinin de gelişmesiyle ortalama yaşam süresi uzuyor. Bu durum Türkiye gibi genç nüfusa sahip ülkelerde bile etkisini gösteriyor. Tüm bu fotoğraf yeni bir tüketim ortamı da yaratıyor.

SOSYAL TRENDLER Dünyaya bakış, toplumsal duyarlılıklar sosyal trendleri doğruyor. Eskiden de yok muydu? Vardı ama şimdi eskisinden çok daha güçlü. Sosyal medya ve iletişim ortamının güçlenişi bu konudaki değişim gücünü inanılmaz noktalara çıkardı. Çevreye duyarlılık, sürdürülebilirliğe yatırım, çalışanına değer katma, partnerlerle sağlıklı çalışma finansal sonuçları etkileyecek noktaya geldi.

TEKNOLOJİ İnsanlığın teknolojiyle ilişkisi, aslında trendleri ve fırsatları da yatay kesen bir eksen. İş dünyasında 2000'lerde yaşanan dönüşüm, yeni teknolojik dönüşümlerin önünü açtı. Artık insanlığın hayalgücünü zorlayacak ve birçok farklı fırsat açan yeni bir teknolojik dönem geliyor. Giyilebilir teknolojilerden nesnelerin internetine ve üç boyutlu yazıcılara kadar birçok yeni dönüşüm teknolojinin dönüşüm gücüne ilişkin ilk işaretler olarak okunabilir.

MAKRO EKONOMİ Makro ekonomide Çin'in ve diğer gelişen ülkelerin yazdığı hikaye nasıl bir makro ekonomik geleceğe ilerlediğimizin de önemli bir göstergesi. Global ekonominin ağırlık merkezi bir süredir bu ülkelere kayıyordu. Gelecekte bu ağırlık merkezinin bu ülkelere oturması şaşırtıcı olmayacak. Bu ülkeler etrafındaki ekonomik faaliyetler diğer ülke gruplarına nazaran daha vaatkâr olacak.

TÜKETİM Teknoloji tüm bu trendleri yatay kesebilme potansiyeli taşırken, tüketim trendleri de tüm bu unsurların yatay kestiği bir eksen olacak. Tüketimde toplumsal ve demografik alandaki dönüşümler, yeni tüketim gruplarının daha etkin olmasına yol açacak. Bununla birlikte teknolojinin gelişmesi yeni tüketim kanallarının da ortaya çıkmasına, farklı tüketim biçimlerinin oluşmasına da olanak sağlayacak.

İKİNCİ EKSEN: FIRSATLAR

Bu trendlerin yarattığı fırsatlar da belli başlı birkaç kategori sunuyor. İlerleyen sayfalarda bu alanlardaki fırsatların detaylarını bulabileceksiniz.

DİJİTAL Teknolojinin hızlı gelişmesi iş dünyasındaki bütün yatırım heyecanını ve fırsat algısını dijital alana yönlendiriyor. Henüz yaygınlaşmayan teknolojik segmentlerdeki ortaya çıkmaya başlayan ticari uygulamalar, dijital alandaki fırsatların işaret fişeği olarak değerlendiriliyor.

MOBİL Mobil uygulamalar ve girişim fırsatları bir bakıma dijital fırsatlar başlığı altında değerlendirilebilir. Fakat mobilde ortaya konan yatırımların hızlı geri dönüşü ve bu alandaki kullanımdan doğan potansiyel mobildeki fırsatların tek başına ele alınmasını gerektiriyor. Şunu da eklemeden geçmeyelim. Dünya genelinde mobilde çok dikkat çekici ve çok kârlı uygulamalar söz konusuyken, Türkiye bu alanda daha yavaş bir profil çiziyor. Dolayısıyla bu özelliği bakımından da Türkiye mobil tek başına ele alınmayı hak ediyor.

KOBİ Büyük çaplı şirketlerin esnekliklerini yitirdiklerine yönelik birçok yorum okumak mümkün. Bununla birlikte iş dünyasının dikkat çekici hikayelerinin de start-up'lardan geldiği görülüyor. Böyle bir ortamda KOBİ diye ifade edilen ölçekteki girişimler iş dünyasının temel zeminini oluşturacak. Bu şirketlere yönelik çalışmalar da yeni fırsatlar sunacak. Türkiye'de kurumsal CRM pazarının bile halen gelişmemiş olması bu fırsatlara dair küçük bir örnek.

MAKRO FIRSATLAR Toplumsal ve demografik dönüşümlerin gerçekleşmesi, yeni makro fırsat alanları açıyor. Kentleşmenin hızla büyümesi kentsel yenilenme konusunda yeni fırsatlar yaratırken, kaynakların sınırlı hale gelmesi yeni yönetim stratejiler fırsatı yaratıyor.

YÖNETİM Ana trendler iş süreçlerine yönelik fırsatlar da yaratıyor. Yeni süreçler verimliliğe giden yolu açarken fırsat yaratan iş alanlarına da kanalize olmayı kolaylaştırıyor. Verimlilik altında maliyetlerin azaltılması, yetenek yönetimi bu konuda öne çıkan diğer fırsatlar. Sürdürülebilirlikten, kurumsal sosyal sorumluluktaki yeni algılamaya kadar bu alanda kategori dışı da pek çok fırsat öne çıkıyor.

 

FİNANS Dünyada finans alanındaki paradigmanın dönüştüğü bir döneme giriyoruz. Kimilerine göre bu dönem belli riskleri beraberinde getirirken, kimi uzmanlara göre ise aslında yeni fırsatlar yaratıyor. Tüm bunlarla birlikte özellikle teknoloji alanındaki girişimlere finansman sağlama da tek başına bir fırsat sunuyor. Finansta değişim hem kendi içinde teknolojiyle değişiyor hem de kategori dışı ilerliyor. Kitle fonlar, melek yatırımlar, girişim sermayesi gibi…