ARGE 250


Rüzgar santrallerine yeni uygulama

Samet Öztürk

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun (EPDK) Elektrik Piyasası Şebeke Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmeliği, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Değişiklik ile Yönetmeliğin, ''rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerinin şebeke bağlantı kriterleri'' başlıklı 18'inci eki yeniden düzenlendi.

Buna göre, rüzgar enerjisine dayalı üretim tesislerince Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi'ne (TEİAŞ) sağlanacak bilgilere, ''rüzgar çiftliklerinin master kontrolcü fonksiyonel şemaları ve matematiksel modelleri ile set edilen parametreleri'' de eklenecek.

Lisanslı olan tüm rüzgar enerjisi santralleri, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü'nde olan Rüzgar Gücü İzleme ve Tahmin Merkezinden (RİTM) ve dolayısıyla TEİAŞ yük tevzi merkezlerinden izlenmesini sağlamak üzere gerekli altyapıyı kuracaklar. Teknik donanımlarının taşıyacağı özellikler Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü internet sayfasında ayrıca yayımlanacak.