AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Sanayicinin eleştirdiği düzenleme yürürlükte

Turkishtime Dergi

Lisanssız elektrik üretim tesislerinde satışa konu edilebilecek ihtiyaç fazlası elektriğin hesabında, tesisin bir önceki takvim yılında şebekeden çektiği mahsuplaşılmamış toplam elektrik miktarı esas alınacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun (EPDK) Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararına göre, bir önceki yıl tesisin tüketimi olmaması halinde bu tüketim miktarı, mevcut aylık tüketimlerinin ortalaması baz alınarak yıllık bazda hesaplanacak.

Lisanssız elektrik üretim tesislerinin içinde bulunulan yılda şebekenden çektiği mahsuplaşılmamış elektrik tüketiminin bu şekilde belirlenen toplam elektrik tüketimini geçmesi halinde, satışa konu edilecek ihtiyaç fazlası enerji, içinde bulunulan yıl verileri dikkate alınarak hesaplanacak.

Kararda, üretim ve tüketim tesisinin aynı ölçüm noktasında yer aldığı tesislerde, mahsuplaşılmamış ham tüketim miktarının, tesis edilecek tek yönlü üretim sayacı verileri dikkate alınarak belirlenmesine hükmedildi.

Bu yöntemlerle belirlenen tüketim miktarı esas alınarak belirlenecek ihtiyaç fazlası enerjinin üzerinde üretilerek şebekeye verilen enerji, görevli tedarik şirketi tarafından üretilerek sisteme verilmiş olarak kabul edilecek. Bu enerjiyle ilgili piyasa işletmecisi ve tedarik şirketi tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak ve YEKDEM'e bedelsiz katkı olarak dikkate alınacak.

Kurulu gücü 50 kW ve altındaki mesken abone grubu ile ilişkilendirilen üretim tesisleri EPDK'nın bu kararının kapsamı dışında tutuldu.

EPDK, tartışılan Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliği değişikliğinin gerekçelerini açıkladı, düzenlemenin, uygulamada ilgili kanunun amacına uygun hareket edilmesini sağlamayı hedeflediğini vurguladı.