AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Savaş zamanı kâr etmek

Ersin Kaplan

Bu durum şirketler için bazı yeni kuralları da ortaya koyuyor. Bu kurallar arasında en önemlisi şirketlerin daha fazla nakit taşıyor olması gerekliliği. Bugün birçok dünya şirketi 2008 küresel krizinden de ders alarak daha çok nakit pozisyonunda duruyor. Bu sayede ağırlıklı olarak Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da iş yapan Fransız çimento firması Lafarge artan risklere karşı bu bölgelerdeki satışını artırdı bile. Nakit kalmanın yanı sıra ikinci korunma yöntemi ise hem coğrafi hem de ürün bazında çeşitliliği artırmak. P&G CEO’su Alan Lafley Venezuela’daki sermaye kontrolü uygulaması sebebiyle uğradığı zararı bugün dünyanın dört yanında ürünlerini çeşitlendirerek karşıladıklarını, politik riske karşı en iyi silahın çeşitlilik olduğunu söylüyor. Bölgesel tehditler, Türkiye için de artarken Türk firmalarının da çokulusluların stratejilerinden ilham alması gerekiyor.