ARGE 250


Şeffaflık Örgütü, AB'yi saydamlıkta yeterli bulmadı

Berlin merkezli Uluslarası Şeffaflık Örgütü (Transparency International), aralarında Avrupa Parlementosu,  AB Komisyonu ve Avrupa Devlet ve Hükümet Başkanlar Konseyi'nin de bulunduğu Avrupa Birliği'nin farklı  kurumlarına ilişkin incelemesinin sonuçlarını paylaştı.
Şeffaflık Örgütü'nün raporuna göre; "AB kurumlarında yolsuzluğu önlemek amacıyla çok sayıda düzenleme ve kural geçerli. Ancak, bunlar çoğu zaman uygulanmıyor."
"Yasama süreçleri ve süreçte etkili olan lobi yapıları yer yer şeffaflık uzak" ifadesine yer verilen raporda, siyasi irade ve kaynak yetersizliğinin gelilşmede etkili olduğuna dikakt çekildi.

AB Yolsuzlukla Mücadele Bürosu da incelendi
AB kurumlarının yanı sıra Avrupa Yolsuzlukla Mücadele Bürosu (OLAF) da bağımsızlık ve şeffaflık gibi belli kriterler açısından incelemeye alındı.
Raporda, kurum içi hataları  medyayay yansıtacak AB personeleine  yeterli koruma sağlanmasının, hataları bildirecek kişileri teşvik etmediğine işaret edildi.
Şeffaflık Örgütü'nün raporunda ayrıca, özellikle Avrupa Parlementosu karar alma süreçlerine ilişkin birçok bilgi ve belgeyi kamuoyuna açtığı  için takdir edilirken, buna karşılık, önemli toplantıların hâlâ kapalı kapılar ardında yapılması eleştiri oklarının hedefi oldu.