Turkishtime AR-GE 250


Şeker kotaları belirlendi

Turkishtime Dergi

Türkiye'de toplam şeker kotası 2019-2020 Pazarlama Yılı için 2.7 milyon ton olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararına göre, pancar şekeri A kotası 2.6 milyon ton, B kotası ise A kotası'nın yüzde 5'i nispetinde, 131,625 ton olarak belirlendi.

Karar kapsamında, Nişasta Bazlı Şeker (NBŞ) kotası ise ülke toplam A kotasının yüzde 2.5'i nispetinde 67,500 ton olarak tespit edildi.

Karar ekinde, 2019-2020 Pazarlama Yılı pancar şekeri A ve B kotalarının fabrika ve şirketler bazında dağılımı da yer alıyor.

Şeker kanuna göre yurtiçi talebe göre üretilen ve yıl içinde iç pazara verilen şeker miktarı A kotası, bunun belli bir oranına karşılık gelen ve güvenlik payı için bulundurulmak üzere üretilen şeker miktarına B kotası adı veriliyor.