ARGE 250


Şekerbank kârını 3 kat artırdı

irem sertbaş

İlk altı ay solo bilanço verilerine göre, aktif büyüklüğünü 14,9 milyar TL’ye ulaştıran Şekerbank’ın aktiflerinin yüzde 64’ünü krediler oluşturdu. Bankanın 30.06.2012 itibariyle geçen yılın ilk altı ayına göre yüzde 13 artan toplam kredi hacmi, 9,5 milyar TL’ye ulaştı. Şekerbank’ın konsolide olmayan yarı yıl bilançosuna göre, toplam mevduat büyüklüğü ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artarak 9,4 milyar TL’ye yükseldi. Toplam pasiflerin yüzde 63’ünü mevduatın oluşturduğu Banka bilançosunda, özkaynak büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 1,6 milyar TL olarak gerçekleşti.

Kredilerin aktif içindeki payı yükselmeye devam ediyor

Bankanın 30.06.2012 tarihli mali tablolarına ilişkin olarak konuşan Şekerbank T.A.Ş. Genel Müdürü Meriç Uluşahin, Şekerbank’ın üretimi destekleme vizyonu doğrultusunda esnaf, çiftçi ve KOBİ müşterilerinin ihtiyaçlarına paralel olarak kredi süreçlerinde sağladığı hizmet kalitesinin rakamlara da yansıdığını belirterek şunları söyledi:

“Anadolu Bankacılığı misyonumuzun ve odaklandığımız alanlardaki uzmanlığımızın getirdiği bilgi birikimi ile mevcut süreçleri müşteri ihtiyaçlarıyla birleştirip alternatif yenilikçi ürünler sunarak ve sahayı iyi bilen yerel bankacılıkta uzmanlaşmış insan kaynağımızın desteğiyle bu bilanço döneminde de üreteni desteklemeyi sürdürdük. 2011 yılsonu bilançomuzda toplam aktiflerimizin yüzde 61’ini krediler oluştururken, bu oranı son bilanço döneminde yüzde 64’e yükselttik. 2012 sonunda aktiflerimiz içindeki kredi payını yüzde 61’den yüzde 67’ye çıkarmayı hedefliyoruz. Amacımız, etkin risk yönetimi ile önümüzdeki dönemde daha çok potansiyel müşteriyi Bankamızla tanıştırıp, böylelikle ülkemiz ekonomisinin büyümesine destek olmaktır. Bugün ülkemizde halen bankacılık hizmetleriyle tanışmamış önemli ölçüde KOBİ ve esnafımız olduğu gerçeğini ele aldığımızda bu amacın önemi ortaya çıkmaktadır.”

Kaynak yapısının vadesi iki kat uzadı

Meriç Uluşahin, üreten kesimin daha uygun finansman imkanlarına ulaşmasını sağlayacak uzun vadeli kaynak alternatifleri oluşturulmasının sektör için önemli bir konu olduğunu belirtti. Bu alanda son dönemde gerçekleştirdikleri başarılı tahvil ihraçları ile Bankanın 30.06.2012 tarihli solo bilançosunda toplam pasiflerin vadesini, bir önceki yıl aynı tarih itibarıyla gerçekleşen rakamlara göre iki katına yükselttiklerini vurgulayan Uluşahin, şöyle konuştu:

“Kaynak yapısının çeşitlendirilmesi ve üretime yönelik uzun vadeli kaynak ihtiyacının karşılanması açısından, geçtiğimiz yıl başlattığımız Varlık Teminatlı Menkul Kıymet programı örnek bir uygulama niteliği taşıyor. Bu program sayesinde KOBİ’lerimize sürdürülebilir uzun vadeli kaynak sağladık. Diğer taraftan, bu yıl içinde gerçekleştirdiğimiz 367 gün ve 18 ay vadeli tahvil ihracında, toplam talebin adet bazında yüzde 61’i Anadolu’dan, yani 3 büyük il merkezi dışındaki şubelerimizden geldi. Söz konusu ihraçta toplamda 4.053 adet olarak gerçekleşen talebin, adet bazında %98.9’u, tutar bazında ise %93.4’ü şubelerimiz aracılığıyla ulaştı. Bu tür başarılı çalışmalarla kaynak yapımızın niteliğini daha da yükseltmeye devam edeceğiz.”

Şekerbank’ın 30.06.2012 Tarihli Konsolide Olmayan Finansal Sonuçlarına İlişkin Seçilmiş Göstergeler:

Toplam Aktifler: 14,9 milyar TL
Toplam Krediler: 9,5 milyar TL
Toplam Mevduat: 9,4 milyar TL
Özkaynaklar: 1,6 milyar TL
Net Kar: 121 milyon TL
Mevduatın Krediye Dönüşüm Oranı: % 100
Sermaye Yeterlilik Rasyosu: % 13.50