AR-GE 250


Seyitömer Termik Santrali özelleştiriliyor

Samet Öztürk

Özelleştirme Yüksek Kurulu (ÖYK), Elektrik Üretim AŞ'ye ait Seyitömer Termik Santrali'ni özelleştirme programına aldı.

Konuya ilişkin ÖYK kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre Kurul, Seyitömer Termik Santrali'nin özelleştirme programına alınmasına, santral tarafından kullanılan taşınmazların, Seyitömer Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazların ilgili ruhsatları ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının özelleştirme kapsam ve programına alınmasına karar verdi.

Seyitömer Termik Santrali ile bu santral tarafından kullanılan taşınmazların ve Seyitömer Linyitleri İşletmesi tarafından kullanılan taşınır ve taşınmazların varlık satışı, ilgili ruhsatlar ile bu ruhsatların kapsadığı maden sahalarının ''İşletme Hakkının Verilmesi'' yöntemiyle bir bütün halinde özelleştirilmesi, özelleştirme işlemlerinin de 31 Aralık 2015 tarihine kadar tamamlanması kararlaştırıldı.