ARGE 250


Sigorta şirketlerine ve sürücülere kazandıran uygulama geliyor

 

Motorlu araçlara yerleştirilen telematik sistemi ile kasko ve trafik sigortalarının fiyatlandırılması değişiyor. Sigorta şirketlerinin gözü kulağı olacak sistem aracın konumu ve sürücünün davranışları ile ilgili verileri sigorta şirketlerine ileterek kurallara uyan iyi sürücülere poliçelerinde yüksek indirim sağlayacak. Kısacası yeni sistemle herkes kazanacak.

Dünyanın önde gelen yönetim danışmanlığı şirketlerinden The Boston Consulting Group (BCG)’nin araştırmasına göre, Trafik Dostu ‘Telematik Sistem’ taşıt sigortasında herkesin kazanacağı yeni bir dönem açıyor. Motorlu araçlara, güvenlik, yol bilgisi ve eğlence hizmetleri sağlaması amacıyla yerleştirilen ve kablosuz teknolojiye sahip telematik sistemleri, artık sigorta şirketlerinin gözü kulağı olacak. Kasko ve trafik sigortaları alanında kullanılmaya başlanan sistem, aracın konumu ve sürücünün davranışları ile ilgili verileri sigorta şirketine ileterek, bir kasko ya da trafik poliçesinde fiyatlamanın en doğru şekilde yapılmasını sağlayacak. Bu sayede hem sigorta şirketleri aldıkları riski doğru fiyatlayarak kendilerini yüksek zararlara karşı korumuş olacak, hem de riski düşük müşteriler daha uygun fiyatlara kasko ve trafik sigortası poliçesi alacak. The Boston Consulting Group tarafından sistemle ilgili yapılan çalışmalar, henüz dünyada yaygın olarak kullanılmayan sistemin yakın zamanda kasko ve trafik sigortası fiyatlandırmasında çığır açacağını gösteriyor.

Motorlu taşıtlara kullanım bazlı fiyatlandırma

Telematik sisteminin getireceği kullanım bazlı fiyatlandırma ile hem tüketici hem de sigorta şirketleri kazanacak. Uydu bazlı Global Konumlandırma Sistemi (GPS) ve kablosuz teknolojiler kullanarak, aracın hareketlerini ve sürücünün davranışlarını takip eden sistem, aracın nerede, ne zaman ve ne şekilde kullanıldığını ölçerek, kullanım bazlı bir fiyatlandırma yapılabilmesine olanak sağlayacak. Yaş, cinsiyet, adres ve hasar geçmişi gibi alışılagelmiş parametrelerin yerine sürücünün direksiyon başındaki davranışlarını izleyerek yapılan bu fiyatlama müşteri açısından da oldukça cazip bir teklif ortaya çıkaracak. Aracını daha az, daha temkinli, bildiği yollarda ve uygun yol koşullarında güvenli bir şekilde kullananlar çok daha az prim ödeyecek. Ayrıca bu sistemin trafik güvenliğine de olumlu katkı yapması bekleniyor.

Tansan: Sistem Türkiye’de sektöre büyük avantajlar getirecek

Sistemin Türkiye’de de sektörde yeni bir dönem açacağını ifade eden BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan "Rekabetin yüksek ve karlılığın düşük olduğu Türkiye motorlu araç sigortaları pazarında, telematik sistemleri bazlı poliçe sunma konusunda erken davranacak sigorta şirketleri, diğerlerine göre daha büyük bir avantaj sağlayacak. Riski düşük müşterilere daha rekabetçi fiyatlar vererek, onları kendilerine çekebilecekler ve müşteri kaybını azaltacaklar. Kasko ve trafik sigortası sahibi her iki müşteriden birinin, her yıl sigorta şirketini değiştirdiği bir pazarda, müşteriyi tutundurmak önemli bir stratejik avantaj yaratacak. Ayrıca trafik kurallarına uygun bir şekilde araç kullanan dikkatli sürücüler de ağır poliçe masraflarından kurtularak, yüksek indirimli fiyatlarla sigortalarını yenileme fırsatı bulacak" şeklinde konuşuyor.

Telematik kullanımı dünyada yaygınlaşıyor

Her ne kadar, dünya genelinde sigorta şirketleri motorlu araç sigortalarının fiyatlandırmasında telematik sitemlerinden faydalanma konusuyla yakından ilgilenmeye başlamış olsalar da henüz kullanım oranları çok düşük. Dünyada genel olarak kullanım detaylı şu şekilde oluşuyor:

  • Dünyada, telematik sistemlerini temel alan sigorta poliçesi toplam 3 milyon adet. Bu çoğu ülkede %1'in altında bir kullanım oranına tekabül ediyor.
  • İtalya bu konuda en gelişmiş pazar konumunda. Ülkedeki 20 sigorta şirketinin 19'u telematik bazlı sigorta ürünü sunuyor ve penetrasyon oranı yüzde 3,5'lara yaklaşmış durumda.
  • İtalyan sigorta şirketleri bu oranın, önümüzdeki birkaç yıl içerisinde yüzde 10 ila 13 seviyesine çıkmasını bekliyor.
  • İngiltere’de yüzde 1 civarında olan kullanım oranının, 5 yıl sonra yüzde 15'e ulaşması bekleniyor.
  • Japonya'da ise otomotiv üreticileri araçlara telematik sistemleri üretim esnasında yerleştirmeye başlamış durumdalar.

'e-Arama' ile kazazedelerin yer tespiti yapılacak

Ayrıca, 2015 yılında Avrupa'da yürürlüğe girecek olan, ‘e-arama’ gibi trafik kazası kurbanlarının en kısa zamanda yerlerinin tespit edilerek kurtarılmasını sağlayacak yeni kanuni önlemler sayesinde de araçlarda telematik sistemi kullanımının artması bekleniyor.

Dünyadaki örneklere baktığımızda, telematik sistemi kullanımı, sigortacılara kasko ve trafik sigortaları branşlarının birleşik oranlarında yüzde 15 ila 20 seviyesinde bir avantaj sağlıyor. Bunun arkasında yatan faktörler hem bu sistem sayesinde daha çok düşük riskli, dolayısıyla daha karlı müşterilerin portföye katılması ve hem de uzun vadede sigorta değer zincirinde meydana gelen köklü değişiklikler. Telematik sistemi kullanımı fiyatlandırma, hasar yönetimi, zarar önleme ve ticari stratejinin iyileştirilmesi alanlarında önemli katkıda bulunuyor.

Fiyatlandırma: Telematik sayesinde sigorta şirketi, fiyatlandırma alanında daha doğru parametrelerin kullanılmaya başlaması ile düşük riskli müşterileri portföye katma konusunda daha rekabetçi oluyor. Geleneksel sigortacıların portföylerinde kötü riskin ağırlığı zamanla artmaya başlıyor. Ayrıca telematik sistemi üzerinde toplanan veriler sigorta şirketlerine bir rekabet avantajı sağlıyor.

Hasar yönetimi: Kaza durumda, kimin ne derece suçlu olduğu, herhangi bir hile olup olmadığı, hasar tespiti gibi işlemler çok daha hızlı yapıldığı için, hasar sürecinin verimliliği artıyor. Tabi diğer yandan da maliyetlerde düşüş kaydediliyor.

Zararı önleme: Sigorta şirketleri artık hasarı önleme konusunda koruyucu tedbirler almaya çalışıyor. Telematik sistemi kullanımı bunu mümkün kılıyor. Bu sistemin yerleştirilmesi esnasında müşterinin aracındaki problemler müşteriyle paylaşılıyor, kullanım esnasında oluşan problemler müşteriye bildiriliyor ve sürüş alışkanlıklarıyla ilgili sürücüye devamlı geri bildirimde bulunuluyor.

Ticari strateji: Telematik sistemi sayesinde, özellikle kaza olduğu durumda, sunulan hizmetler iyileştirilerek, sigorta şirketinin değer teklifi güçlendirilmiş oluyor.

Sigorta şirketleri için en büyük engel yüksek maliyetler

Çoğu sigorta şirketi, telematik sistemi kullanımına henüz temkinli yaklaşıyor. Bunun sebebi de bir araca telematik sistemi yerleştirmenin yüksek bir maliyet yarattığının düşünülmesi. Bu noktada müşterileri risk gruplarına ayırarak maliyet – fayda analizi yapmak kritik önem arz ediyor. Yüksek riskli müşteri kategorilerinde (örneğin gençler) araca profesyonel standartlarda bir telematik sistemi kara kutusunun yerleştirilmesi en uygun çözüm olabilirken, orta ve düşük risk müşteri grupları için müşterilerin kendi kendilerine monte edebilecekleri basit sistemler ve akıllı telefon uygulamalarını tercih etmek gerekiyor. Böylece, telematik sistemi bazlı araç sigortası ürünü sunmak, sigorta şirketi açısından, sadece yüksek riskli müşteriler için değil diğer risk grubundan müşteriler için de ekonomik anlamda uygun olabiliyor. Yüksek prim uygulana müşteriye sunulacak üründe telematik kullanımının maliyeti, sağlanacak prim indiriminden daha düşük olduğu için, müşteri de bundan karlı çıkmış oluyor.