AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


“Sigorta/BES Segmentasyon Araştırması 2015” sonuçlandı

Zehra Tike

Türkiye Sigorta Birliği adına, IPSOS araştırma şirketince gerçekleştirilen “Sigorta/BES Segmentasyon Araştırması 2015” tamamlandı. Türkiye’de mevcut sigorta ve BES algısını daha olumluya çevirebilmek, uzun vadede sigorta ve BES sahipliğinin daha fazla benimsenmesine yönelik tüketici davranışlarını yönlendirebilecek iletişim içeriklerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen araştırmayla, sigorta ve BES ürünleri satın alırken hangi eğilimlerle hareket edildiği, satın alma sürecinde hangi motivasyonların etkili olduğunu belirlendi.

BES ve sigortanın iki proje olarak ele alındığı, kalitatif ve kantitatif iki aşamadan oluşan motivasyon bazlı segmentasyon çalışmaları 12 ilde ve 12 fokus grup çalışması ile BES için 917 ve sigorta için 844 ürün sahibi veya satın almayı reddetmeyen görüşmecilerle gerçekleştirildi. Censydiam segmentasyon modelinin uygulandığı araştırmada; tüketicilerin tüketim ve tercihlerini belirleyen 8 motivasyon tanımlandı. Sigortada ‘kendini ve sevdiklerini olası kayıplardan koruma’ ve BES’te de ‘geleceğini güvence altına alma’ ortak ve en güçlü motivasyonlar olarak ortaya çıktı.  Sigorta ve BES’te ortaya çıkan 5’er segmentin tümünde ‘aile’ ilk sırada çıkmasa da önem verilen bir konu… Aile dışında öne çıkan diğer motivasyonlar ve genel alışkanlıklar sigorta ve BES için şöyle sıralanıyor:

SİGORTA (konut+kasko+sağlık+işyeri)

•              Sigorta reddetmeyenlerin % 34’ü bugüne kadar herhangi bir sigorta yaptırmış, % 31’i ise şu an en az bir sigorta sahibi. Güvende hissetmek ve mağdur olmamak sigortalar için ortak ve en yüksek belirtilen sigorta yaptırma sebepleri

•              Sigorta türleri özelinde yaptırmama nedenleri incelendiğinde ilk sırada maddi durum yetersizliğinin geldiği görülüyor. Ayrıca önlem almanın gerekli olmadığını düşünmek de diğer önemli bir sebep olarak görülüyor. Bununla birlikte, özellikle konut ve işyeri sigortası için bilgi eksikliği göze çarpıyor. Sigortanın getirileri hasarı yaşamadan tam olarak gözlerinde canlanmadığı için bir ihtiyacı tam olarak anlayamama sorunu yaşıyorlar.

•              Bırakanların, bırakma nedeni en çok maddi durumun elvermemesi ve prim ödemelerinin artması; bunları teminat kapsamının yetersiz gelmesi ve aracıdan memnuniyetsizlik takip ediyor.

•              % 68’i sigortayı aracıdan alıyor, %27 ise banka şubesinden alıyor. Genelde tüm sigortalar için sigorta yaptırma kararı kişinin kendisi tarafından veriliyor. Konut sigortasında eşle beraber karar verme diğerlerinden daha yüksek.

•              Bugüne kadar sigorta sahibi olanların %11’i herhangi bir hasar/kayıp yaşamış. Bu oran sağlık ve kaskoda konut ve işyeri sigortasına göre daha yüksek.

 

BES

•              BES’i reddetmeyenlerin yarıya yakını yeterince veya hiç birikim yapamıyor. Yatırım yapamayanların, yatırım yapamamasındaki temel sebep kazançlarının tüketimlerine ancak yettiğini söylemeleri. Türkiye’de henüz gelişmekte olan ve duygusal tüketime odaklanmış orta sınıf için, bugünü yaşamak ve tüketimin tadını çıkarmak daha cazip.

•              Yatırım yapanlar içinde ise, bankada para biriktirme en yaygın yatırım şekli, bunu altın/döviz alımı ve BES takip ediyor.

•              BES ile ilgili sahip olunan bilgi düzeyi ise düşük; BES’in gerçekleşmesi ve birikimini kesintisiz almak için sistemde 10 yıl kalıp, 56 yaşını doldurması gerektiğini bilenlerin oranı %20, yarısı ise sistemde 10 yıl kalmanın yeterli olduğunu belirtiyor.

•              Yarıya yakını devlet katkısı olduğunu biliyor ve devlet katkısına duyulan güven yüksek bir seviyede. BES sahibi olanların ise çoğunluğu devlet katkısını biliyor. Görüşmecilerin yarısından fazlası devlet katkısının %25 olduğunu biliyor ancak katkıdan faydalanmak için ne yapılması gerektiğini bilenlerin oranı oldukça düşük. Bu oranlar BES sahiplerinde biraz artıyor.

•              Şu an BES sahibi olanların %48’i emeklilik birikimini aylık maaş olarak almayı isterken, %52’si toplu olarak almayı planlıyor (%28 10 sene dolunca, %24 emekli olunca toplu alacağını belirtiyor).

Hem sigorta hem de BES için ortak motivasyonlar ve genel alışkanlıklar ise:

-       Bugüne kadar herhangi bir sigorta/BES sahibi olan kişiler için şirket tercihinde en önemli etkenler marka güvenilirliği (%65), uygun ödeme koşulları (%38) ve teminatın içeriği (%30).

-       BES/Sigorta hakkında bilgi almak için en çok tercih edilen kanallar TV reklamları (%50), aracılar (%45), yakın çevre/tanıdıklar (%40) ve çalışılan banka (%29).

-       İnternetten veya çağrı merkezinden sigorta/BES almayı düşünebileceğini belirtenlerin oranı ise çok düşük seviyede.