Turkishtime AR-GE 250


Şirketler sosyal medyanın gücüne inanıyor

Elif Akın

The Boston Consulting Group tarafından bu yıl sekizincisi hazırlanan ‘İnsan ile Avantaj Yaratmak 2014-2015’ raporu, WFPMA (İnsan Yönetimi Dernekleri Dünya Federasyonu) işbirliğiyle 101 ülkenin farklı sektörlerinde görev yapan 3500’den fazla yöneticinin online anket cevapları ve 64 şirket yöneticisi ile yüz yüze yapılan görüşmeler temel alınarak hazırlandı. Araştırmanın online anketinin Türkiye’de yaygınlaştırılmasında PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği) ile yapılan işbirliği doğrultusunda 67 yöneticinin katılımı sağlandı. Rapor özellikle İK yönetiminin şirketin finansal performansına etkisini net bir şekilde gösterdi.

İK, stratejik bir alan 

Çalışmada İK yönetimi ile finansal başarı arasındaki ilişkiyi ortaya koymanın yanı sıra İK performansını sayısal verilere dayandıran İnsan Kaynakları’nın şirket yönetimlerinde söz sahibi olan stratejik bir fonksiyon haline geldiğine de dikkat çekiliyor.
Şirketlerin finansal başarı için insan kaynakları yönetimine önem vermelerinin kaçınılmaz bir gereklilik olduğunun altını çizen BCG Türkiye Genel Müdürü ve Yönetici Ortağı Burak Tansan, “İnsan kaynaklarının sadece şirket çalışanlarını etkileyen bir konu olduğu büyük bir yanılgı. 2007’den bu yana, bu raporla amacımız insan kaynağı yönetiminin şirketlerin gelişimine yaptığı katkıyı ortaya koyarak, bu konuda yol gösterici olmak. Bu kapsamda raporda insan kaynakları yönetiminin firmalara sağladığı faydaların yanı sıra bu alanda başarıyı sağlayan faktörleri özetleyen bir liste de yer alıyor. Bu listeyi oluştururken yöneticilerin konuları gelecekte ne kadar önemli gördüğünü ve şirketlerinin bu konuda gelişmeye ne kadar ihtiyaç duyduğunu sorarak önceliklendiriyoruz. Bulguların somut verilere dayalı olması bu raporu insan yönetimi hakkında son zamanlardaki çalışmalardan farklılaştırıyor. İnsan kaynakları yönetiminde başarılı olan firmaların, finansal anlamda da daha güçlü olduklarını somut veriler üzerinden açıkça ortaya koyan rapor, ülke bazında sunduğu detaylı verilerle de profesyoneller için oldukça yararlı bir kaynak oluşturuyor” diyor.

Türkiye sosyal medyanın gücüne inanıyor

Raporun ülke bazındaki sonuçlarına bakıldığında, Türkiye için en dikkat çeken nokta dünya genelinde en önemli ilk 10 alan arasında dahi yer almayan sosyal medya başlığının Türkiye’de ikinci en önemli alan olarak öne çıkması. Türkiye, Endonezya ile birlikte bu başlığı en üst sıraya koyan ülke olarak göze çarpıyor. Türkiye sıralamasında ikinci başlık olan ‘sosyal medya’da güçlülük, şirketlerin açık ve entegre bir İK ve sosyal medya stratejisi tanımlamaları, sosyal medyadaki varlıklarını etkin bir şekilde kullanmaları, takip etmeleri ve sadece sosyal medya aktivitelerinden sorumlu olarak atanmış çalışanlara sahip olmaları anlamına geliyor. Türkiye’deki insan kaynakları yönetiminde bu bağlamda ‘sosyal medya’ insan kaynakları yönetimi açısından diğer ülkelere göre çok daha büyük bir önem arz ediyor.