ARGE 250


Şirketler veri güvenliği kabusuyla yüzleşiyor

Zehra Tike

Sektörün durumunu değerlendiren Maya ICT Kurucu Ortağı Selçuk Özdoğan ve Maya ICT Satış Öncesi Hizmetler Yöneticisi Sinan Osman Turhan, krizin izlerinin iyiden iyiye silindiği ülkemizde şirketlerin sanallaştırmadan güvenliğe, felaket kurtarmadan kanun ve regülasyonlara 2012 yılında yatırımlara hiç ara vermediğine dikkat çekiyor ve bu doneleri araştırmayla da destekleyerek sektördeki tüm oyunculara ışık tutuyor.

Şirketler artık sanallaştırma teknolojilerine güveniyor

Global ekonominin gidişatına rağmen Türk ekonomisinin verdiği olumlu sinyaller, şirketlerin yeni yatırımlara yönelmesini sağladı. Sinan Osman Turhan’ın bizzat akademik çerçevede gerçekleştirdiği “Türkiye’de BT yatırımları” konulu araştırmasına katılan CIO’ların %95’inin son 1 yıl içerisinde en az bir BT projesi bitirdiğini belirtmesi de, Maya ICT müşterilerinin tamamına yakınının yatırımlarını sürdürmesi de bu durumu doğruluyor. Ülkemizdeki ilk 500 firmanın BT yöneticilerinin katılımıyla gerçekleşen araştırma, global firmaların BT yatırımlarını tetikleyen unsurlar arasında altyapı ihtiyaçlarının %20’de kaldığını, ancak bu oranın yerel firmalarda %42’nin üzerine çıktığını ortaya koyuyor. Bu durum Maya’nın yılın ilk 8 ayında gerçekleştirdiği projelerde de görülüyor. Maya ICT’nin, bu yıl en çok yeni fabrika yatırımı, kapasite artırmak üzere fabrikaların taşınması ya da mevcut yetersiz kalan altyapılarını geliştirme gibi altyapı yatırımlarına yoğunlaşmış olması da araştırmanın bulgularını güçlendiriyor.

Maya ICT Kurucu Ortağı Selçuk Özdoğan, bu altyapı yatırımlarının başında ise sanallaştırma ve güvenliğin geldiğini söylüyor: “Ancak bundan önceki dönemlerden farklı olarak bu yıl sıfırdan sanallaştırmaya geçenlerden ziyade, şirketlerin mevcut sanallaştırma altyapısını geliştirmeye gidilmesi dikkat çekiyor. Bu da sanallaştırma teknolojisinin ülkemizde çok yaygınlaştığını ve bu teknolojiye duyulan güvenin şirketler bazında arttığını gösteriyor.”

Güvenlik yatırımları şaha kalktı

Veri sızıntısının şirketlere öngörülemeyecek mali kayıplar ve itibar kaybı olarak geri döneceğini fark eden kurumların, 2012’de bu yöndeki eksiklerini tamamlama yoluna gittiğini söylüyor. Geçtiğimiz yılın ortalarında vizyoner bir bakış açısıyla konuşulmaya başlanan bu yatırımlar 2012’nin başından itibaren hayata geçmeye başladı. Hem yerli hem de yabancı şirketler için önemli bir ihtiyaç olan bu yatırıma özellikle yabancı şirketlerin ilgisi daha büyük.

Maya ICT Kurucu Ortağı Selçuk Özdoğan, özellikle banka, aracı kurum ve halka açık şirketler için hayati önem taşıyan veri sızıntısı önleme yazılımlarına çok ağır rekabet altında bulunan ve patent sahibi şirketlerle özel formülleri olan gıda firmaları ve inşaat şirketlerinin büyük ilgi gösterdiğini söyledi. Özdoğan, “İlk çıktığında, 2011 yılı başında daha çok belli başlı finans kuruluşlarınca talep ediliyordu. 2012 yılı başından bu yana büyük ölçekli kurumsal firmalar talep ediyor. Şu anda bu yatırımı o kadar fazla önemsemeseler de güvenlik yazılımlarının önümüzdeki dönemde küçük ve orta ölçekli şirketlere de sıçrayarak daha da yaygınlaşmasını bekliyoruz,” dedi.

Telekom, finans ve sağlık sektörleri yasal zorunluluklar nedeniyle BT yatırımı yapıyor

Araştırmada öncelikle BT yatırımını tetikleyen temel sebeplerin araştırıldığını söyleyen Maya ICT Satış Öncesi Hizmetler Yöneticisi Sinan Osman Turhan, çalışmaya katılan firmaların %32’sinin BT yatırımı kararının altyapı gereksinimleri nedeniyle gerçekleştiğini açıkladı. Bu altyapı gereksinimlerinin temel ihtiyaçların karşılanabilmesi, rekabet güçlerinin korunabilmesi ya da mevcut yapının ihtiyaçlara cevap veremez durumda olması gibi sebeplerden kaynaklandığını tespit ettiklerini söyleyen Turhan, 2’inci ve 3’üncü sırada yatan nedenin ise %28’erlik oranlarla sektörel gereksinimler ve stratejik kararlar olduğunu ifade etti. Anlaşmanın en dikkat çekici yönü ise yasal zorunluluk nedeniyle yapılan BT yatırımlarından geldi. Araştırma genelinde en düşük orana sahip olan nedenler arasında bulunan yasal zorunluluklar, özellikle telekom, finans ve sağlık sektörlerinde faaliyet gösteren firmalarda BT yatırımını tetikleyen en önemli unsur olarak dikkat çekiyor.

Yabancı şirketler stratejik avantaj elde etmelerini sağlayan alanlara yatırım yapıyor

Diğer taraftan global firmalarda BT yatırımlarının amacı %38 oranında stratejik avantajlar elde edilmesi iken, yerel firmaların yatırım amacı olarak stratejik avantajlar %20 seviyesinde kalıyor. Sinan Osman Turhan bununla ilgili ise şöyle bir yorumda bulunuyor: “Bu farklılık aslında gelişmekte olan ülkelerin temel dinamikleri göz önüne alındığında beklenmesi gereken bir durum. Ancak, yerli firmalar, belki Türkiye ekonomisinin ya da içinde bulunulan coğrafyanın geçmişte çok sayıda ekonomik kriz yaşamış olmasından, belki de ekonomik risklerin görece daha fazla olması yüzünden, genellikle daha kısa öngörülerle hareket ediyorlar. Yeni kurulan şirketler genellikle kendisine görece daha kısa vadeli projeksiyon belirliyor ve BT altyapı yatırımlarını yaparken satın alma maliyetini ön plana çıkartıyor. Bu aslında firmalar için bir tür kurumsal miyopluk durumu oluşturuyor ve yapılan yatırımlar çok kısa sürede yetersiz hale gelip yenilenme ihtiyacı doğuruyor. Oysaki Türkiye’de faaliyet gösteren yabancı şirketler, daha kuruluş aşamasında uzun vadeli projeksiyonlar ile faaliyetlerini planladıkları için BT yatırımlarını geleceğe yönelik bir vizyonla şekillendiriyor ve yatırımlarında toplam sahip olma maliyetini ön plana çıkartıyorlar. Bu şirketlerin bir sonraki adımı şirkete stratejik fayda sağlayacak, rekabet gücünü artıracak ya da verimliliği yükseltecek yatırımlar yapmak oluyor.”

Türkiye’deki kanunlar da global şirketleri yatırıma yöneltti

Maya ICT Kurucu Ortağı Selçuk Özdoğan, ülkemizdeki yabancı firmaları yatırıma yönelten bir diğer unsurun ise regülasyonlar olduğu söyledi. Özdoğan, “Bu yıl global müşterileri için regülasyonlara yönelik çok sayıda proje gerçekleştirdiğine dikkat çekiyor. Log’ların tutulmasını düzenleyen 5651 sayılı kanundan, bankacılık iç denetmeleri ile ilgili belli kayıtların daha uzun süre tutulması ile ilgili regülasyonlara, hatta sisteme yönelik felaket kurtarma (disaster recovery) regülasyonlarına, yabancı şirketler bu yıl Türkiye’nin hukuk sistemine uyum sağlayabilmek için zamanla yarıştı,” dedi.

Sanılanın aksine Türkiye’de BT yatırımları maliyetleri azaltmak için yapılmıyor

“BT yatırımları konusu ne zaman gündeme gelse, vurgulanan konu çoğunlukla maliyetlerin azaltılması ya da verimlilik artışı olur. Ancak yaptığımız araştırma BT yatırımlarının amacının çok daha farklı olduğunu gösterdi,” diyen Sinan Osman Turhan, çalışmaya katılan CIO’lara yaptıkları yatırımın amacı sorulduğunda %40 oranında altyapı ihtiyaçlarını karşılama ve %20 oranında firmaya katma değer kazandırma yanıtını aldıklarını söyledi: “BT yatırımları hakkındaki en yaygın kanı BT yatırımlarının verimliliği artıracağı ve maliyetleri düşüreceği fikridir. Buna rağmen çalışma sonucunda verimliliği artırmayı amaçlayan BT yatırımlarının oranının %12 ve maliyetleri düşürmeyi amaçlayan BT yatırımlarının oranının ise %11 olduğu anlaşıldı.” Bunun yanında araştırmada bu şaşırtıcı bulguyu destekleyen bir başka veri daha elde edildi. Araştırma katılımcılarının %38’inin yaptıkları BT yatırımı ardından maliyetlerinin düştüğünü belirtirken, %35’inin tam tersini bildirmesi de firmaların büyük çoğunluğunun BT’yi maliyetlerini düşürecek bir araç olmaktan çok stratejik avantajlar elde edebilecekleri bir araç olarak gördüğünü destekliyor.