AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Şirketlerin ana dili İngilizce

Ersin Kaplan

Çin’de de durum farksız. IBM’i aldıktan sonra Lenovo da son 10 senede büyük bir İngilizce hamlesi başladı. Bu satın almadan önce CEO’su bile İngilizce bilmezken bugün Lenovo, bu trendi diğer şirketlere de yaymaya başladı. Huawei dünya devi olduktan sonra şirketin ana diline İngilizce’yi de ekledi. Huawei tüm yönetici adayları için İngilizce öğrenmeyi teşvik ediyor. Bu trendle birlikte Çin’de 300 milyondan fazla kişi İngilizce öğrenimi görüyor.

Bu trendin özellikle Uzakdoğu’da patlaması ise üç sebeple açıklanıyor: Birincisi Uzakdoğulu şirketler dünya liderliğine oynadıkça yetenek çekme ihtiyacı hissediyor. Tersine beyin göçü ile bu ülkeler, ABD’li yöneticiler için çekici imkanlar sunabiliyor. İkinci sebep ise küresel pazarlara açılmada İngilizce’nin kritik bir konumda olması. Ve son olarak giderek artan satın alma ve birleşmeleri doğru yönetebilmek için her kademeden yöneticilerin İngilizce’ye hakimiyetinin yüksek olması gerekliliği.