ARGE 250


Şirketlerin ücret artışında değişiklik yok

Türkiye ekonomisinde son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve Türk Lirası’nın döviz karşısında değer kaybetmesi şirketlerin ücret artış politikalarını etkiliyor mu? Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi Towers Watson bu sorunun yanıtını bulmak için bir araştırma gerçekleştirdi.  Katılımcı şirketlerin yüzde 75’i ekonomideki dalgalanmalara rağmen ücret artış bütçelerinde değişiklik yapmayacaklarını bildirdi.
Ücret artış politikalarında değişiklik yapacağını belirten şirketlerin oranı ise yüzde 25. Bu şirketlerin yüzde 19’u 2014 yılı içinde ücret artışı yapmaktan vaz geçtiklerini belirtirken, yüzde 38’i kararlaştırılan ücret artış bütçelerini azaltacaklarını paylaştı. Buna karşın söz konusu yüzde 25’lik dilim içinde, ücret artış bütçelerini yükselteceğini belirten şirketlerin oranı ise yüzde 31. Ücret artış bütçelerinde hem yukarı hem aşağı yönlü değişiklik yapan şirketlerin Towers Watson tarafından açıklanan yüzde 8 oranındaki ücret artış bütçesi beklentisine yaklaştıkları gözlemlenmektedir.
Şirketlerde ücret artışı değişecek mi?
Dünyanın önde gelen danışmanlık şirketi Towers Watson, “Ülkemiz ekonomisinde son dönemde yaşanan dalgalanmalar ve özellikle TL'nin yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesi şirketlerimizin ücret artış bütçelerinde bir değişikliğe neden olmakta mıdır?” sorusuna yanıt aramak için bir araştırma gerçekleştirdi. Şirketlerin geçirdikleri zorlu dönemde karar alma süreçlerine destek olmak amacıyla gerçekleştirilen araştırma önemli sonuçlar ortaya koyuyor.
Şirketlerin yüzde 75’i değişiklik yapmıyor
İlaç ve sağlık, teknoloji, hızlı tüketim ve perakende sektörleri başta olmak üzere, 105 şirketin katılımıyla gerçekleştirilen araştırmaya katılanların yüzde 75’i ekonomik dalgalanmalara ve Türk Lirası’nın yabancı para birimleri karşısında değer kaybetmesine rağmen önceden belirledikleri 2014 yılı ücret artış bütçelerinde herhangi bir değişikliğe gitmeyeceklerini söyledi.
Değişiklik yapan şirketler, bütçelerini 2014 yılı ücret artış beklentisi olan yüzde 8 seviyesine yaklaştırıyor. Ekonomik dalgalanmalar dolayısıyla ücret artış bütçelerinde değişikliğe gideceğini belirten yüzde 25 oranındaki şirketlerin politikaları incelendiğinde farklı yaklaşımlar olduğu gözlemleniyor. Söz konusu şirketlerin yüzde 19’u 2014 yılı içinde ücret artışı yapmaktan vaz geçtiklerini belirtirken, yüzde 38’i kararlaştırılan ücret artış bütçelerini azaltacaklarını bildirdi. Söz konusu şirketlerin değişiklik sonrası bütçeleri ile planlanan bütçeleri karşılaştırıldığında ise ücret artış bütçelerinin yüzde 1,2 seviyesinde azaltıldığı görüldü.
Artış oranı yüzde 1'de kaldı
Ücret artış bütçelerinde değişikliğe gideceklerini belirten şirketlerin yüzde 31’i bütçeledikleri ücret artış oranını yükselteceklerini aktardı. Söz konusu şirketlerin ücret artış bütçelerini yüzde 1 oranında artıracakları gözlemlendi.
Towers Watson Ücret Araştırmaları Yöneticisi Kerem Tuzlacı, “Dikkati çeken önemli bir husus, ücret artış bütçelerini azaltan şirketlerin yüzde 70’inin ücret artışlarını Towers Watson tarafından 2014 yılı ücret artış beklentisi olarak raporlanan yüzde 8 seviyesinin üzerinde bütçelemiş olmalarıdır,” dedi. Tuzlacı, şu noktaların altını çizdi: “Benzer bir şekilde, ücret artış bütçelerini yükselten şirketler ise yüzde 63 oranında Towers Watson tarafından raporlanan bu seviyesinin altında planlamışlardır. Dolayısıyla, söz konusu değişikliğin beklenen artış oranlarına yakınlaşma olarak yorumlanması mümkündür.”