ARGE 250


Şişecam’ın 2012 yılı ilk çeyrek kârı 92 milyon TL

Elif Akın

Şişecam Topluluğu'nun 2012 yılı Mart dönemine ilişkin mali tablolarını İMKB’de açıklamasının ardından Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Genel Müdür Prof. Dr. Ahmet Kırman 2012 yılı ilk üç aylık sonuçlarına ilişkin olarak yaptığı açıklamada şöyle konuştu: “Mart ayı sonu itibariyle 1.261 milyon TL’yi bulan konsolide net satışların, önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 15 oranında bir artış göstermesine karşın, geçen yılın son çeyreğinde doğalgaz ve elektrik fiyatlarındaki artışın, satış fiyatlarına yansıtılmamasına bağlı olarak Mart 2011 sonunda yüzde 26,5 olan FAVÖK marjının, Mart 2012 sonu itibariyle 5 puan daralma göstermesi, 2012 ilk çeyrek sonu net kârının geçen yıla kıyasla gerilemesinde etkili oldu. Ayrıca, 2012 Mart sonu itibarıyle, 2011 yılsonuna göre TL’nin değer kazanması, kambiyo zararı yaratarak, net kârı azaltan diğer bir olumsuz etken olarak karşımıza çıktı. Temel olarak bunların sonucunda, toplam net kârımız önceki yıla kıyasla, yüzde 40, ana ortaklığın payına düşen net kâr ise yüzde 30 oranında azalma ile 2012 Mart sonu itibarıyla sırasıyla, 92 Milyon TL ve 86 Milyon TL olarak gerçekleşti.”
Nisan 2012’den geçerli olarak doğalgaz ve elektrik fiyatlarının bir kez daha yükseltildiğini ifade eden Kırman, “2012 yılı bütçemizde öngörülmüş olan bu yeni fiyat artışından sonra, mamul satış fiyatlarında yine bütçede planlanmış kademeli yukarı yönde düzeltme yapılmaya başlandı. Yılın kalan bölümünde öngöremediğimiz olağandışı gelişmeler olmaması kaydıyla marjların daralmaya devam etmesini beklemiyoruz” dedi.

Piyasalardaki belirsizlik artmaya başladı
2012 yılının ilk çeyreğinin piyasalar açısından 2011 yılsonundaki beklentilerin aksine, daha sakin geçtiğini belirten Ahmet Kırman, “Risk algılamasında, Avrupa’daki son siyasi gelişmelerden sonra artmaya başlayan bozulma ve bölgede ekonomik toparlanma sürecinin gecikmesi kaçınılmaz bir endişe yaratıyor. Avrupa pazarına olan satışlarda, belirli bir yavaşlama içine girildiğini hissetmeye başladık, ancak nispeten canlılığını korumakta olan ülkemiz ve Rusya pazarı yılın kalan bölümüne ilişkin endişelerimizi bir ölçüde azaltıyor” dedi.
Maliyetlerin kontrol altında tutulmasının her zamankinden çok daha önemli bir hale geldiği bir süreçten geçilmekte olduğunu vurgulayan Kırman şöyle konuştu: “Rekabet koşulları ve pazarlardaki daralma, maliyetlerde oluşan artışların aynı seviyede satış fiyatlarına yansıtılmasını zorlaştırıyor. Bu nedenle maliyetlerin kontrol altında tutulmasına, verimlilikte artış sağlanmasına yönelik, mavi-beyaz yaka ayrımı olmaksızın tüm çalışanlarımızın özverili katkılarıyla gerekli tedbirleri alma, üretim kayıplarını önleme gayreti içindeyiz.”

Yatırımlarımız devam ediyor
Türkiye, Rusya, Bulgaristan’daki daha önce kamuya duyurulmuş olan yatırımların, planlanmış dönemlerde devreye alınmasını sağlayacak şekilde devam etmekte olduğunu belirten Kırman, “Yılın ilk çeyreğinde yapılan 161 Milyon TL düzeyindeki yatırım harcamalarının tamamına yakın bir bölümünü yabancı kaynak kullanılmadan topluluğun mevcut bilanço imkânlarından yararlanarak, diğer bir deyişle öz kaynak kullanımı ile gerçekleştirdik.  Ayrıca, yatırım yapmakta olduğumuz bu dönemde brüt borcumuzu da yıl sonu seviyesinin altına çektik. Her zaman olduğu gibi, yatırımlarımızı yabancı kaynaklarla öz kaynakların dengeli oranlarda kullanılması suretiyle tamamlayacağız. Finansman imkânlarının zorlaştığı bu dönemde, ihtiyaç duyulan yabancı kaynakların en uygun vade ve maliyetlerle temin edilmesine yönelik girişimlerimizi sürdürmekte olduğumuz bu ortamda, kamu otoritesinin, yabancı kaynak kullanılmasıyla ilgili, kredi maliyetlerinin artırılması sonucunu doğurarak rekabet gücümüzü olumsuz yönde etkileyebilecek düzenlemeler getirmemesini umuyoruz” dedi.