ARGE 250


Sosyal medyanın ünlü düşünürü Brian Solis: “HEDEFİNİZ C KUŞAĞI OLMALI”

Turkishtime Dergi

Brian Solis, dünyaca ünlü, araştırma tabanlı danışmanlık şirketi Altimeter Group’un başkanı. Dijital dünyayı etkileyen pek çok disipline hakim olan Solis, endüstrinin referans kaynaklarından biri haline gelen son kitabı “Engage” ile işletmelere sosyal web dünyasında başarılı olmanın sırlarını aktarıyor. Yeni medyaya ilişkin analizlere kültürel boyut kazandıran Solis, dijital ekonomide sosyal medya pazarlamasının önemini ve yeni nesil tüketicinin nasıl algılanması gerektiğini anlattı.
Online endüstrinin güçlü bir parçası sosyal medya. Markalar için de hem iletişim hem de pazarlama aracı olarak vazgeçilmez bir noktada artık. Siz, yepyeni pazarlama fırsatları sunan sosyal medyanın rolünü dijital ekonomi içinde nasıl değerlendiriyorsunuz?
Aslına baktığımızda sosyal medyanın yarattığı “sosyal ekonomi”, tüketim kültürünün yeni bir türünün ortaya çıkmasını sağladı. “Tüketicilerin birbirine ve dünyaya bağlı olma durumu” dışında, bunun ne yaşla ne cinsiyetle ne de demografik ölçülerle ilgisi var. X kuşağına, Y kuşağına ya da günümüzün genç emeklileri olarak tabir edilen “Baby Boomers” kuşağına bakmak yerine, artık “Connected Kuşağı” olarak adlandıracağımız C kuşağına bakmamız gerek.  Bunlar, teknolojiyle güçlenen ve ağlarla birbirine bağlanan bir nesil. Ve sonuçta bilgiye erişim, karar verme, etkileme ve etkilenme şekli geleneksellikten çok uzak.
Sosyal medya pazarlamasını, bu açıdan C Kuşağı’na bağlanan bir köprü olarak görüyorum. Çünkü C kuşağının dikkatini verdiği yer orası. Birbirine ve dünyaya “bağlı” tüketiciler, markaların web sitelerini proaktif bir şekilde ziyaret etmiyor artık. Bilgiye, sevdikleri, kendilerine yardımcı olabilecek arkadaşları ya da sosyal ağda var olan markalar aracılığıyla ulaşmayı tercih ediyor. İşte bu yüzden işletmeler, bilginin aktığı bu dijital köprülere bundan böyle daha fazla yatırım yapmalı. Bu bakımdan sosyal medya pazarlaması, hem tüketicilerin bilgi aktardığı hem de markaların tüketiciye bilgi aktardığı iki yönlü bir sistem olarak çalışıyor. Sosyal medya kullanıcıları sadece tüketici değil, aynı zamanda mecrayı zenginleştiren ve geleceğin işine katkıda bulunan sağlayıcılar olarak öne çıkıyor.
Peki, sosyal medya pazarlamasını ana hatlarıyla nasıl tanımlarsınız?
Sosyal medya pazarlamasının temel özelliklerini, önce “var olmak”, sonra “dinlemek”, “bağlamak-bağlanmak” ve “öğrenmek” şeklinde sıralayabiliriz.
Etkin bir sosyal medya pazarlama stratejisi bütünsel bir yaklaşım gerektiriyor ve bu sıraladığımız adımların her biri çok önemli. Bu noktada, “bağlı” tüketicilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak, bildiğimiz basit pazarlanma temellerinin ötesine geçmeli. Çünkü onlar kontrolün kısmen kendilerinde olmasını beklerken, aynı zamanda markadan ilgi, tutarlılık, hızlı dönüş ve bağlılık bekliyor.
Sosyal medyada markaların kontrolü artık işletmeler de değil, müşterilerde. Bu açıdan baktığımızda işletmelere sosyal medya kazanmaları için tavsiyeler verecek olsanız, bunlar neler olur?
Her şeyden önce sosyal medya “kazanılamaz”; çünkü o, sizin ona hükmedeceğiniz yeteneklerinizden daha hızlı gelişir. Sosyal medyaya uyum sağlamak zorunda olduğunuzu öğrenin artık! Ve bir an evvel bir sosyal medya kültürü oluşturmaya bakın. Sosyal medyada müşterilerinizi tanıyın, onlar gibi düşünün. Bu doğrultuda, müşterilerinizin ne beklediğini ve onların nasıl iletişim kurduğunu öğrenin.

BRIAN SOLIS KİMDİR?
Silikon Vadisi’nin önemli ajanslarından Benjamin Group’ta halkla ilişkiler konusunda yöneticilik yapan Brian Solis, 1999 yılında yeni medya pazarlaması üzerine faaliyet gösteren Future Works’u kurdu. 2011’e dek Future Works’da yöneticilik yapan Solis, bu süre içinde Fortune 500 şirketleri, ünlü isimler ve henüz başlangıç aşamasında olan web 2.0 şirketleri için etkileşimli sosyal programlar geliştirdi.

Her şeyden önemlisi; sosyal medyanın müşteri deneyimleri ve ilişkilerini nasıl geliştirdiğini görmek için bir vizyon oluşturun. Sosyal medyada başarının, kurumsal düzlemde ve iş ve fonksiyon seviyesinde neye benzediğini tanımlayın. Ve bu vizyonu hayata taşıyan bir strateji geliştirin.
Bize sosyal medyada pazarlama yapmanın inceliklerinden bahsettiniz. Peki sosyal ağlarda var olan markaların pazarlama ve iletişim stratejilerini geliştirecek olan sosyal medya uzmanları için ne dersiniz? Sizce bir sosyal medya pazarlamacısının temel nitelikleri neler olmalı?
Bence, sosyal medya pazarlamacılarında olması gereken en önemli beceri tevazudur. “Birbirine ve dünyaya bağlı tüketicilerin” ne hissettiğini anlamak çok önemli. Tüketicilerin nasıl karar aldığını, kimlerle bağlantıda olduğunu ve online tarafta nasıl hareket ettiğini anlamak; bir sosyal medya uzmanının öncelikli işi olmalı. Sonrasında ise zaten bu özellik, tüketici hakkında kısa ve özlü bilginin elde edilmesini ve bu doğrultuda doğru stratejilerin oluşturulmasını sağlayacaktır.