ARGE 250


S&P Türkiye'nin kredi notunu "BB+" olarak teyit etti

Kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor's, Türkiye'nin BB+ ile yatırım yapılabilirin bir kademe altında olan kredi notunu ihracattaki büyümenin güçlenmesine paralel olarak ekonominin kademeli olarak yeniden dengelendiğine dikkat çekerek, teyit etti, kredi notu görünümünü ise "negatif"te tuttu.
Moody's ve Fitch'e göre de Türkiye yatırım yapılabilir
Hazine ile kredi derecelendirme anlaşması bulunan Moody's Türkiye'yi "negatif" görünümle yatırım yapılabilir seviye olan Baa3 düzeyinde, Fitch ise Türkiye'yi yine yatırım yapılabilir seviyede olan BBB- kredi notu ve "durağan" görünüm ile derecelendiriyor.
Ekonomik görünüm üzerindeki riskler devam ediyor
S&P açıklamasında, görünümün negatif olmasına gerekçe olarak ekonomik görünüm üzerindeki risklerin devam ettiği belirtildi. S&P:  "Bize göre, yetkililer potansiyel dış risklere karşı tampon oluşturmak için mali ve para politikalarını yeterli kullanmadılar. Bunun da ötesinde, politika önlemlerinin sınırlı olmasının kısmen güçler ayrılığındaki bozulmadan kaynaklandığı görüşündeyiz" açıklamasında bulundu.
Ekonominin dış kırılganlıklarının yönetilmesinin zorlaştığını dikkat çeken S&P, buna neden olarak özel sektörün gayrı safi yurtiçi hasılanın (GSYH) yüzde 20'sine yaklaşan döviz pozisyonunu, görece yüksek olarak nitelendirdiğini cari açığı ve gelişmiş ülkelerin gevşek para politikasını geri çevirme olasılığını ve enflasyonda yüksek döviz geçirgenliğini gösterdi.
Hazine ile kredi notu değerlendirme anlaşması bulunmayan S&P, GSYH'nin bu yıl yüzde 2.4, gelecek yıl ise yüzde 2.7 büyüyeceğini tahmin ediyor. Kuruluş cari açığın GSYH'ye oranının ise bu yıl yüzde 6.4, gelecek yıl yüzde 5.8 olacağı tahmin ediliyor.