AR-GE 250


Sürdürülebilirlik iş modeli meyvesini veriyor

Zehra Tike

Sürdürülebilir bir modeli günümüzde iyiden iyiye ana akım iş modeli olmaya devam ediyor. Artık daha fazla büyük şirket üretimden satış kanallarına kadar sürdürülebilir modelleri uygulayarak karlılıklarını artırıyor. Sürdürülebilir iş modelinin nabzını tutan ve Boston Consulting Group ile MIT Sloan Management’ın senelik gerçekleştirdiği sürdürülebilirlik araştırmasının çıkan son sonuçları da bunu ortaya koyuyor. Dünya çapında bin şirketin katıldığı araştırmaya göre şirketlerin yüzde 37’si sürdürülebilirlik ilintili eylemlerin şirket karlılığına olumlu katkısı olduğunu belirtti. Bu rakam geçtiğimiz yıla göre yüzde 23 arttı.

Bu karlılık artışına iş modelinin değişmesi büyük katkı yarattı. Araştırmaya katılan şirketlerin yarısı iş modellerini sürdürebilirlik fırsatlarından yararlanmak için değiştirdiğini belirtti. Bu da yine geçtiğimiz yıla göre yüzde 20’lik bir artışa tekabül ediyor.

Bu artışı gerçekleştiren şirketleri inceleyen BCG ve MIT bu şirketlerin neredeyse tüm aşamalarında sürdürebilirlik mentalitesini uyguladığını ortaya koyuyor. Hammadde, üretimde enerji kullanımı, ürün paketlemede daha çevre dostu maddelerin tercih edilmesi ile hammadde fiyatlarındaki dalgalanmalar göğüslenebiliyor. Ancak sürdürebilirlik iş modelinin uygulaması bunlarla sınırlı değil. Şirketin çevre ayak izini azaltmak yönünde çalışanların motive edilmesi olumlu sonuçlar doğuruyor. Aynı zamanda şirketin böyle misyon edinmesi, daha kaliteli insan kaynağının ve yeteneklerin şirkete dahil olmasını kolaylaştırıyor.

Araştırmaya göre bu model müşteri tarafında bile olumlu yankı buluyor. Bu modeli uygulayan şirketler, çevreye duyarlı modellerle üretilen ürün ve hizmetlerini müşterilerin daha çok tercih ettiklerini ve bazı durumlarda bu ürün ve hizmetleri almak için daha çok para harcadığını belirtiyor.

Rapor yine de modelin zorluklarını ortaya koyuyor. Araştırmaya katılan şirketlerin neredeyse yarısı sürdürebilir iş modelinin getirilerini kantitatif şekilde ölçememekten yakınıyor. Ancak total bir iş modeli olarak benimseyen şirketlerin özellikle kârlılıklarına yansıyan somut artışlar, yakın gelecekte sürdürülebilir iş modelinin ana akım iş modeli olacağını gösteriyor.