ARGE 250


Tekstilde 75 bin kayıtlı istihdam sözü

Derya Coşkun

Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği (TGSD) tarafından bu yıl beşinci kez düzenlenecek; 5. İstanbul Moda Hazır Giyim Konferansı; 3-4 Mayıs’ta, Haliç Kongre Merkezinde gerçekleşiyor. Konferans’ta dünyanın 38 önemli marka ve alıcılarıyla Türk imalatçılarının buluşacağı toplantılarda; iki gün içinde alım gruplarıyla tedarikçiler arasında yaklaşık 3 bin görüşme gerçekleşecek. Toplam ticaret hacmi yaklaşık 200 Milyon adet ürüne tekabul eden konferansta, otuzsekiz alım ofisi ve üç yerli alım markası ile toplam 2.1 Milyar Dolarlık bir ticaret hacmi hedefleniyor.

5. İstanbul Moda Hazır Giyim Konferansı’nın açılışını; T.C. Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın da katılımları ile Başbakan Recep Tayyip Erdoğan gerçekleştirdi.

Açılış konuşmasında tekstil dünyasına seslenen Erdoğan; TGSD’ye, konferansa katılan ve katkı veren tüm kuruluşlara, konferansa yurtdışından katılarak destek veren herkese teşekkür etti.  Son 12 aylık ihracat rakamlarının 138 milyar doları aştığını ifade eden Erdoğan; “Bu başarıda kuşkusuz tekstil ve hazır giyim sektörünün payı büyük. En fazla ihracat yapan sektör olarak tekstil ve hazır giyim sektörü  Türkiye’nin büyümesinde en fazla katkı sağlayan sektörlerin başında yer alıyor.Nisan ayı rakamlarına göre AB ülkelerindeki kriz nedeniyle bu ülkelere yapılan ihracatta %18 oranındaki düşüşe karşın; bağımsız devletlere (%8), Orta Doğu’ya (%17), Afrika’ya (%43) yapılan ihracatta ciddi artış yaşandı. Ülke bazında da Katar, Nijerya gibi ülkelere yapılan ihracat rekor seviyelere ulaştı” dedi.

Hazır Giyim sektöründe küresel rekabette aşılamaz engeller bulunmadığını belirten Başbakan Erdoğan; “Türkiye, yalnızca üreten ve satan bir ülke değil, tasarlayan da bir ülke olmalıdır. Okullarda eğitim gören potansiyelimizin yanısıra tezgah başında da yetişmiş bir işgücü potansiyelimiz bulunuyor ve bu güçle bunu başarabiliriz. Tasarım ve marka oluşturmada keşfedilmeyi bekleyen engin hazineye sahibiz” dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti; “Sektörle sürekli diyalog içinde olduğumuz 9,5 yıllık süre zarfında vergi, istihdam yükü gibi sorunlara ortak çözümler geliştirdik. Küresel rekabette ayakta kalabilmek ve gücümüzü muhafaza etmek için birlik içinde hareket ederek 2023 vizyonunu yakalayacağız.”

“2013 için sektör olarak sözümüz 75.000 kayıtlı istihdam artışı” TGSD Yönetim Kurulu Başkanı Cem Negrin ise açılış töreni sırasında gerçekleştirdiği konuşmasında;  Türkiye Giyim Sanayicileri Derneği olarak; “global moda ve hazır giyim sektörünün devlerini” bir kez daha “En Moda Konferans” çatısı altında buluşturacak olmaktan ötürü son derece heyecanlı olduklarını söyledi.

30 ülkeden katılımcılarla, bu yılki konferansta 38 dünya markası ve alıcılarıyla Türk imalatçılarını buluşturduklarını ifade eden Negrin; “İhracatımız 2011 yılında 16 milyar dolar ile tüm zamanların zirvesine ulaşmıştır. 380 milyar dolarlık dünya hazır giyim ticaretinden aldığımız yüzde 4.25 pay ile 2011’de de dünya pazarlarında en yüksek paya sahip sektör olma ayrıcalığımızı sürdürmüş bulunuyoruz” şeklinde konuştu. Diğer yandan tekstil sektörü olarak istihdam ve özellikle kadın istihdamında ilk sırayı almaya devam etmekte olduklarına işaret eden Negrin, geçen yıldan bu yana sektörde kayıtlı 30.000 istihdam artışı sağlandığını söyledi. Negrin; “2013 için sözümüz sektör olarak 75bin kayıtlı istihdam artşı”. dedi.

Kumaş İthalatına Getirilen Koruma Önlemleri Sıkıntı Yaratmaya Devam Ediyor
Konuşmasında, geçen yıl kumaş ithalatına getirilen korunma önlemine dikkat çeken Cem Negrin; “Türk hazır giyim sektörü ihraç pazarlarından sonra yurtiçi pazarda da yabancı rekabeti ile karşı karşıyadır. İhracatçılarımız ve yerli markalarımız için 2011 yılında artan yabancı rekabeti yanı sıra kullandıkları kumaş ithalatına getirilen koruma önlemlerinin de önemli sıkıntılar yarattığını bu vesile ile tekrar hatırlatmak istiyorum. Bir yıl evvel müsteşarlığın bir tek bizim sektöre koyduğu korunma önlemlerinin hiç kimseye faydasının olmayacağını söylemiştik.  Sayın Başbakanım, Geçen yıldan bu yana bir faydasını görmediğimiz bu uygulamanın kaldırılması için ilginizi rica ediyoruz” dedi.

Sektör olarak teşvik taleplerinin ise büyük ölçüde karşılandığını, işveren maliyetinin yeni teşviklerle 6. Bölgede 365 dolara kadar indiğini ifade eden TGSD Başkanı Cem Negrin, “Müsteşarlığın 6. Bölgede asgari ücreti 2002-2003 yıllarındaki 365 dolarlık asgari ücrete çeken uygulaması, hazır giyimin tekrar en güçlü sektör olması noktasında önünü açmıştır. Bu bölgedeki gelişimin hızlı olması için üç yıl boyunca devletin tren yollarında, maliyetine mal taşınmasını sağlaması gerekir. Dünyada en çok hazır giyim ithalatını 90 milyar dolar ile Amerika yapıyor.  2004 yılında 2 milyar dolar olan Amerika ihracatımızın, bölge için gerekli anlaşmalar yaparak  bugünkü 300-400 milyon dolardan tekrar 2 milyar dolara çıkarılması sağlanmalıdır” şeklinde konuştu.

Cem Negrin azalan karlılık ile kapanan üretim tesisleri ve  mevcut iş gücü maliyetleri ile rekabet olanağının sınırlanması konularına işaret ederek, şunları söyledi; “Son senelerde düşen karlılıktan dolayı sektör,  yatırım yapacak parayı nereden bulacak? Bunun da cevabı hazır. Bildiğiniz gibi geçen sene Avrupa’daki firmaların ödeme güçlüğüne düşmesine karşı Cofface ile sigorta anlaşması yapmıştık. Türkiye yüzde 80’ini Avrupa’ya gerçekleştirdiği ihracatını 60-90 gün vade ile yapıyor. Şimdi yaptığımız çalışmalar sonucu Cofface veya Eximbank tarafından sigorta edilmiş alacakların Libor+0,75 ile ödenmesine çalışmaktayız. Dünyada da kabul görmüş bu uygulamanın ülkemizde de hızlı bir şekilde hayata geçmesi için sizin ilginizi bekliyoruz”.

Hindistan’ın iki yıldır değişik zamanlarda pamuk ihracatını durdurma denemeleri yaptığını hatırlatan TGSD Başkanı Cem Negrin, Türkiye’de en az 1 milyon ton pamuk üretiminin desteklenmesinin, 60 milyar dolarlık Türk hazırgiyim ve tekstil sektörünün dışa bağımlılığını azaltacağını da sözlerine ekledi. .

İstanbul Moda Hazır Giyim Konferansı bu yıl da; Moncler Yönetim Kurulu Başkanı Remo Ruffini, Celio COO’su Laurent Portella, Lee Cooper Global CEO’su Andy Dunkley, Girboud markasının yaratıcısı ve tasarımcısı Francois Girboud, FG4 markasının yaratıcısı Geroge Davies, Express Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Micheal Weiss, Woolmark Grup Direktörü Paul G. Swan,  NIKE Global Tedarikten Sorumlu Başkan Yardımcısı Ernie Rose gibi global moda ve hazır  giyim devlerinin yanı sıra; Euratex Yönetim Kurulu Başkanı Alberto Pacanelli, Dr. Almanya Kuzey Ren-Vestfalya Eyaleti Ekonomi, Enerji, İskan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarı Günther Horzetzky, Cotton Council International Yöneticisi Marsha Powell gibi önemli sözcüleri ağırlayacak.