AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


TMSF Adabank'ı satışa çıkardı

Samet Öztürk

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Adabank'ın yüzde 94,4 oranında hissesine karşılık gelen ticari ve iktisadi bütünlüğünü 75 milyon dolar muhammen bedelle satışa çıkardı.

TMSF'nin konuya ilişkin satış ilanı Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Fon, Adabank AŞ'nin yüzde 94,4 oranındaki hissesine karşılık gelen ve TMSF Kurulu tarafından oluşturulan ''Adabank Ticari ve İktisadi Bütünlüğü''nün kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkarıldığını bildirdi.

Söz konusu satış için belirlenen muhammen bedel 75 milyon dolar olurken, ön yeterlilik incelemesi için gerekli belgelerin en geç 4 Ocak 2013 tarihinde ve Türkiye saatiyle saat 17.00'a kadar ilgili satış komisyonuna teslim edilmesi gerekiyor.

Ön yeterliliği geçen katılımcılar, en geç 21 Ocak 2013 tarihi saat 17.00'a kadar idari, mali ve Rekabet Kurumu bildirim zarflarından oluşan kapalı zarflarını verebilecekler.