Turkishtime AR-GE 250


TOBB Kanunu'na 'seçim rötuşu' tamam

Turkishtime Dergi

TOBB ve Meslek Kuruluşları Kanunlarında değişiklik yapan yasa teklifi TBMM Genel Kurulu'nda dün gece kabul edildi. Yasa, milletvekili ve yerel seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan TOBB ve TESK başkan ve üyelerinin, seçilemedikleri takdirde eski görevlerine dönebilmelerine imkan tanıyor.

Yasaya göre, seçimlerde adaylık için görevinden ayrılan odalar ve borsaların birlik başkanı ve birlik yönetim kurulu üyeleri ile oda ve borsa yönetim kurulu başkan ve üyeleri; esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkan ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri, seçilemedikleri takdirde, en
geç Yüksek Seçim Kurulunca seçim sonuçlarının ilanını takip eden bir ay içinde eski görevlerine dönebilecek.

Adaylık süreci boyunca, esnaf ve sanatkarlar meslek kuruluşları genel başkan ve başkanların, odalar ve borsalar birlik başkanı ile oda ve borsa yönetim kurulu başkanlarının yerine seçim yapılmayacak; yönetim ve denetim kurulu üyelerinin yerine ise yedek üyeler çağrılacak.

Aday olanların görevlerine dönmeleri için öngörülen sürenin sonuna kadar başkan vekilleri, yoksa en yaşlı yönetim kurulu üyesi başkanlık görevini yürütecek.