ARGE 250


TÜBİSAD "Türkiye'nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü" raporunu açıkladı

irem sertbaş

TÜBİSAD “Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü” başlıklı raporunu T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü’nün katıldığı bir toplantı ile  açıkladı. TÜBİSAD Başkanı Kübra Erman Karaca, Türkiye’nin yüksek teknolojiye dayalı dijital ekonomiye geçişinin ancak özel sektör, kamu ve tüm toplum kesimlerinin sahiplenmesi ile mümkün olacağını söyledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan TC. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Dr. Faruk Özlü, Hükümetin her alanda yerli ve milli üretim atılımını başlattığını belirterek, raporu hazırlayan TÜBİSAD’a ve paydaşlarına teşekkür etti.

“Zamanın ruhu teknolojik atılımını yapmış, bilişim altyapısını  oluşturmuş, dijital dönüşümünü tamamlamış bir ülke olmamızı gerektiriyor” diyen Özlü şöyle devam etti: "Türkiye’nin dijital atılım stratejisi son derece yerinde ve hayati bir konudur. Bilgi ve İletişim Teknolojileri Sektörü’nün (BİTS) büyütülmesi, ilgili sektörlerde artı değer oluşturulması ekonomik açıdan paha biçilmez değerdedir. Ama diğer tarafta BİTS’in büyüyüp güçlenmesinin bizim için milli güvenlik meselesi olduğunu da unutmamamız gerekiyor."

Toplantının açılış konuşmasını yapan TÜBİSAD Yönetim Kurulu Başkanı Kübra Erman Karaca, “Çalışmanın amacı, Bilgi ve İletişim Teknolojileri (BİT) sektörünün Türkiye ekonomisindeki yerini ve önemini tespit ederek, son yıllardaki evrimini incelemek, dünyada ve Türkiye’de süregelmekte olan dijital dönüşümün Türkiye ekonomisinin önüne koyduğu fırsat ve tehditleri belirleyerek dijital dönüşüm trendini yakalayacak politika  önerileri sunmaktır” dedi.

Karaca, TÜBİSAD’ın ‘’Türkiye’nin Dijital Ekonomiye Dönüşümü’’ raporunun ve politika önerilerinin takipçisi olacağını belirtti. Ayrıca; üyeleri ile birlikte geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de Türkiye’de BİTS’in gelişimi ve ülkenin uluslararası rekabet gücünün artışı için kamu, özel sektör ve STK lar ile birlikte çalışmalarını sürdüreceğini söyledi.