ARGE 250


Tüketicilerin yüzde 48’i enerji tedarikçisinden memnun değil

Ersin Kaplan

Accenture tarafından dünya çapında 26 ülkede 50 bin son tüketici, dokuz ülkede 2 bin küçük ve orta ölçekli işletme ve önde gelen 25 enerji tedarik şirket yöneticisiyle yapılan araştırmayla gelişmekte olan enerji pazarındaki eğilimler ele alındı. Araştırma kapsamında, Türkiye’den 72 ilin merkezi ve kırsal bölgeler de dahil olmak üzere iki yılda toplam bin mesken enerji tüketicisi ile de görüşüldü. 2013-2014 dönemini kapsayan “Değişen Enerji Tüketicisi” raporu; dünyada ve Türkiye’de dönüşüm sürecinden geçen enerji piyasalarını analiz ederek tedarikçilere ve tüketicilere öneriler sunuyor. Değişen Enerji Tüketicisi raporunda Türkiye ile birlikte Brezilya, Kanada, Çin, Japonya, Singapur, Güney Afrika, ve ABD’nin bazı eyaletlerinin yanı sıra; Avustralya, Belçika, Danimarka, Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda, Norveç, Polonya, Güney Kore, İspanya, İsveç, Birleşik Krallık gibi ülkeler de yer aldı. Accenture Türkiye Enerji Grubu Lideri Hakan Irgıt raporun Türkiye sonuçlarıyla ilgili olarak; “Türkiye enerji sektörü, Eğitim Dönemi’nden Rekabet Dönemi’ne geçmekte, ancak yüksek tüketici beklentilerinin karşısında firmaların hala yeterli verimliliği sağlayamadığını görüyoruz. Türkiye enerji piyasası oyuncularının olgunluğu, Türkiye enerji tüketicilerinin beklenti seviyesi ile kıyaslandığında oldukça düşük seviyede. Dağıtım ve perakende faaliyetlerinin ayrıştırılması ile devam eden serbestleşme sürecinde, 2016 itibarıyla 25 milyon mesken abonesinin de tedarikçi değiştirme hakkına sahip olması bekleniyor. Bu kapsamda, dijital devrim ve özellikle lisanssız güneş enerjisi üretiminin hızlanması ile tüketiciler, daha bilinçli ve yetkin hale gelerek, yerinde üreten tüketicilere (prosumer) dönüşüyor. Bu nedenle enerji fiyatlarında rekabet yaşanarak, tüketici ve işletmeler daha uygun maliyetlerle enerjiye kavuşacak” dedi.

Accenture Türkiye Enerji Grubu Yönetim Danışmanlığı Direktörü Bakatjan Sandalkhan ise “Türkiye’de enerji tedarikçisini değiştirmeyi düşünen tüketici oranının yüksek olması, piyasaya yeni giriş yapan tedarikçilere müşteri kazanma fırsatını yaratırken, görevli tedarikçiler için de mevcut müşteri portföylerini kaybetme riskini oluşturuyor. Türkiye’nin değişen enerji tüketicisinin farklı ürün ve hizmet paketlerine olan ilgi seviyesinin oldukça yüksek olması, piyasa oyuncularının bu alana odaklanması gerektiğini gösteriyor. Enerji tedarikçilerinin avantajlı fiyatlar sunmanın ötesinde, değişen tüketici beklentilerini karşılayacak kaliteli ürün ve hizmetleri sağlamaları gerekiyor. Sonuç olarak enerji tedarikçileri, dijital dönüşüme ayak uydurarak operasyonel mükemmelliği sağlamalı, tüketici etkileşimlerini optimize etmeli, tüketici sadakatini oluşturmalı ve tüketiciye sunulan değeri artırmalı” dedi.

Dünyada enerji tüketicilerinin yüzde 37’si mevcut tedarikçilerine güvenmiyor.

Accenture’ın gerçekleştirdiği araştırma kapsamında dünya genelinde enerji tüketicilerinin yüzde 37’si mevcut enerji tedarikçisine tüketim optimizasyonu konusunda güvenmediklerini belirtirken, yüzde 71’i enerji faturasının azaltılması yönünde mevcut tedarikçisinin daha fazla yapabilecekleri olduğunu düşünüyor.

Gelişen teknoloji tüketici tercihlerini belirliyor.

Tüketiciler dijital gelişmeleri takip ediyor ve bunun bir yansıması olarak hayatının her alanında bu ayrıcalıkları yaşamak istiyorlar. Dünya genelinden tüketicilerin yüzde 50’den fazlası iletişim aracı olarak dijital çözümleri tercih ediyorlar. Aynı zamanda tüketicilerin yüzde 55’i evlerinin çatısına güneş paneli kurulmasını istiyor.

Türkiye’de ise enerji tüketicilerinin, enerji tedarikçileri tarafından sağlanan kısıtlı dijital kanalların kullanımında yaşadıkları zorluklar nedeniyle yeni nesil tedarikçilerin dijital konusuna önem vermesi gerektiğine işaret ediyor. Türkiye’de enerji tedarikçileri tarafından sunulan dijital kanalları kullanırken çeşitli problemlerle karşılaşan tüketicilerin oranının yüzde 78 olduğunu ve bu oranla Türkiye’nin gelişmiş piyasalar arasında en yüksek seviyede yer aldığını görüyoruz.

Tüm bu veriler ele alındığında enerji tedarikçilerinin dijital dönüşüme ayak uydurması, müşteri ihtiyaçları ve isteklerine cevap verebilmesinin oldukça önemli olduğu vurgulanıyor. Tüketicilerin artan akıllı telefon ve mobil cihaz yatkınlıkları göz önünde bulundurulduğunda, mobil öncelikli dijital stratejiler geliştirilmesi de raporda yer alan öneriler arasında.

Türkiye enerji piyasası ve piyasa oyuncuları, liberalleşmiş piyasaların gerisinde kalırken tüketici beklentileri ileri düzeyde...

Türkiye enerji piyasası oyuncularının olgunluğunun, Türkiye enerji tüketicilerinin beklenti seviyesi ile kıyaslandığında oldukça düşük olduğu görülüyor. Bu fark, enerji piyasası oyuncularının, tüketicilerin taleplerini ve gereksinimlerini karşılayabilmek adına önemli bir gelişim potansiyeli olduğunu gösteriyor.

Türkiye’deki tüketicilerin yüzde 48’i enerji tedarikçisinden memnun değil, tüketicilerin yüzde 52’si fiyata bağlı olarak tedarikçilerini değiştirmeyi düşünüyor.

Türkiye tüketicilerinin büyük bir kısmı mevcut enerji tedarikçisinden aldığı hizmetten memnun değil, bu memnuniyetsizlik tüketicilerin en az yüzde 27’sinin tedarikçilerini değiştirme eğilimi göstermesine sebep oluyor. Tüketici memnuniyetsizlik sebeplerinin en başında tüketicilerin, faturadaki fiyatlandırma detayları, enerji tasarrufu ve çevrenin korunması gibi konularda yeterince bilgilendirilmedikleri yer alıyor.

Türkiye’de enerji tedarikçisini değiştirmeyi düşünen tüketici oranının yüksek olması, piyasaya yeni giriş yapan tedarikçilere müşteri kazanma fırsatını yaratırken, görevli tedarikçiler için de mevcut müşteri portföylerini kaybetme riskini oluşturuyor. Tükiye’deki enerji tedarikçilerinin avantajlı fiyatlar sunmanın ötesinde, değişen tüketici beklentilerini karşılayacak kaliteli ürün ve hizmet sağlamaları gerekiyor.

Türkiye’deki tüketiciler tercihlerini güneş enerjisi panelinden yana kullanıyor

Türkiye’de de enerji tüketicileri yüksek potansiyel gösteren ve günümüzde gelişmekte olan güneş enerjisi konusuna sıcak bakıyor. Tüketicilerin yüzde 72 gibi büyük bir çoğunluğu enerji tedarikçisinden evlerinin çatısına güneş paneli kurulmasını istiyor. Tüketicilerin yüzde 56’sı enerji tedarikçileri ile toplu güneş paneli projelerine dahil olmayı arzu ediyor, enerji tedarikçilerinin güneş enerjisine ilişkin hizmet tedarik etmelerini bekliyor.

Türkiye enerji tüketicileri tedarikçilerinden farklı ürün ve hizmet paketleri bekliyor

Araştırma sonucuna göre tüketicilerin farklı ürün ve hizmet paketlerine ilişkin beklentilerinin olduğu görülüyor, bu taleplerin oldukça yüksek olması, piyasa oyuncularının bu alana odaklanması gerektiğini gösteriyor. Türkiye’nin değişen enerji tüketicisinin yüzde 85 gibi büyük bir çoğunluğu ürün ve hizmet paketlerini tercih ediyor. Bunun ana sebepleri tasarruf potansiyelini, hizmet kolaylığını ve tedarikçiye güvenilirliği arttırmak olarak belirtiliyor. Sonuç olarak, enerji tedarikçilerinin tüketicilerin talepleri doğrultusunda ürün ve hizmet paketleri sunacak iş modellerini değerlendirmesi ve geliştirmesi gerekiyor. Enerji tedarikçilerinin rekabette farklılaşabilmesi ve yeni gelir kaynakları yaratabilmesi için tüketiciye sunulan katma değerli ürün ve hizmetlerini yaygınlaştırması gerekiyor. Global ve yerel sektör oyuncularının geleceğe doğru sağlam bir şekilde ilerleyebilmesi ve potansiyel fırsatları değerlendirebilmesi için;

- Katma değerli ürün ve hizmetleri yaygınlaştırması

- Kalıcı tüketici sadakatinin oluşturulması

- Tüketici etkileşiminin optimize edilmesi

- Operasyonel mükemmelliğin sağlanması yetkinliğine erişmesi gerekiyor.