AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Türk halkı, altınla tasarruf ediyor

irem sertbaş

Farklı sektörlerdeki gündemi yakından ve sürekli takip eden TNS Türkiye, Bankacılık Sektör Araştırması ile Türk halkının bankalara yönelik davranış, eğilim, beklenti ve önerilerine ışık tutarken; bankacılık sektöründeki müşteri davranışlarını ölçümlemeye devam ediyor.

TNS Türkiye’nin araştırmasına göre kredi kartı kullanım oranı yüzde 74’dür. “Kredi kartım yok ancak bu yıl almayı düşünüyorum” diyenlerin oranı ise 2008 yılında yüzde 5 iken; bu yıl yüzde 13’e çıkmıştır.

Hangi bankanın kredi oranı uygunsa o banka tercih ediliyor

Araştırma sonuçlarına göre; tüketici kredisi kullananların oranı bu yıl yüzde 27’ye çıkmış durumda. Ayrıca, 2012 yılında tüketici kredisi almayı düşünenler arasında, kredi alınacak bankayı belirlemede en etkili faktör yüzde 78 ile “Kredi Oranının Uygunluğu”. Bunu yüzde 33 ile “Verilen Kredi Miktarının Yeterliliği”, yüzde 30 ile “Geri Ödeme Süresinin Uygunluğu”, yüzde 29 ile “Esnek Geri Ödeme Planı”, yüzde 22 ile “Kredi Vermek için Uzun Süre Bekletilmemek”, yüzde 21 ile “Başvuru Prosedürünün Kısalığı” ve yüzde 14 ile “Masraf ve Komisyonlar” takip ediyor. Ticari kredi kullanımında ise son 3 yılda önemli bir değişiklik yaşanmadığı görülüyor.

Altın, en gözde tasarruf yöntemi

Araştırmaya katılan hesap sahiplerinin büyük bir çoğunluğu banka değiştirmeyi düşünmüyor ve tek banka ile çalışmayı tercih ediyor. Türk halkı, parasını değerlendirirken risk almak istemiyor. Tercih edilen tasarruf yöntemleri arasında vadeli TL hesabı ilk sırada iken; bunu en yakın olarak altın takip ediyor. Bireysel bankacılık müşterilerinin yüzde 35’i, ticari bankacılık müşterilerinin ise yüzde 28’i vadeli TL hesabı tercih ediyor.

TNS Türkiye tarafından yapılan Bankacılık Sektör Araştırması’nda, hesap sahipleri kriz dönemlerinde bankalardan genel bilgi vermelerini ve yatırımlarını doğru yapabilmeleri için doğru yönlendirmelerini beklediği de ortaya çıktı. Ayrıca, Türk halkının, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kullanım oranlarındaki artış yine devam ediyor.

TNS Türkiye tarafından, 1978 yılından beri her yıl düzenlenen Bankacılık Sektör Araştırması’nın 2011 yılına ait sonuçları, yine banka sektöründeki değişim ve gelişmeleri izleme imkânı sağlıyor. 833’ü bireysel bankacılık müşterisi, 417’si ticari bankacılık müşterisi olmak üzere toplam 1250 hesap sahibi ile yüz yüze gerçekleştirilen araştırma, Türkiye genelinde 13 ilde (İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Edirne, Samsun, Denizli, Manisa, Konya, Antalya, Gaziantep, Erzurum) yapıldı.