ARGE 250


Türkiye ILO'nun maden sözleşmesini imzalamadı

Faciayla birlikte, Türkiye'de madencilik sektörünü düzenleyici mekanizmalar, mevzuat ve anlaşmalar gündeme geldi. Bianet'in haberine göre, Türkiye Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) 176 numaralı "Madenlerde Güvenlik ve Sağlık Sözleşmesi"ni imzalamıyor. Dünyada bu sözleşmeyi imzalayan 26 ülke bulunuyor.

Sözleşmeyle gelen yükümlülükler

Sözleşmeyle işveren ve hükümetler farklı yükümlülüklere tabi oluyor. Hükümetler madenciliğe yönelik teknik klavuzların hazırlanmasından, denetim ve soruşturma mekanizmalarını kurmaya sorumlu tutuluyor. Öte yandan işverenler, kazalara karşı önlem alma, riski kaynağında bertaraf etme, güvenli çalışma sistemleri tasarlamak gibi sorumluluklarla yükümlüler.

Sözleşme, ülkelere tavsiye niteliğinde sektörü düzenleyici standartlar getiriyor. Türkiye'de ise sektör, Yeraltı ve Yerüstü Maden İşletmelerinde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği ve Sondajla Maden Çıkarılan İşletmelerde Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği'yle kontrol ediliyor.