ARGE 250


Türkiye, lojistik üs olabilir

Elif Akın

Ticaretin büyümesi ile paralellik gösteren lojistik sektörü, bir ülke ekonomisinin gelişmesi için de ana damarlardan biri. Ayrıca lojistik, ülkeler için hem bir işgücü alanı hem de gelir yaratan bir sektör konumunda. Günümüzde lojistiğin öneminin ve geliştirilmesi gerektiğinin altını çizen Balnak, bu konu ile ilgili önemli açıklamalarda bulunuyor.

2011’de 10 milyon Euro filo yatırımı ve bunun yanında depo yatırımını ile 15 milyon Euro’luk toplam bir yatırım yapan ve Türkiye lojistik sektöründe ilk beş şirket arasında yer alan Balnak, Türkiye’de bölgesel güç olmayı hedefliyor. Bu anlamda da etkinliğini Balkanlar, Ukrayna, Rusya, Kafkaslar, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da daha da artıracak olan Balnak, 2011’de de 141 milyon Euro’luk ciroya ulaşarak sektöründe emin adımlarla ilerliyor.

Her fırsatta Türkiye’nin lojistik sektöründe bir merkez üs olabileceğinin altını çizen Balnak, taşımacılık sektöründeki sorunların giderilmesi ile bunun gerçekleştirilebileceğini vurguluyor. Konu ile ilgili açıklama yapan Balnak Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Aygüler şunları söylüyor:

“Taşımacılık sektöründe birçok sorun var. Ana başlıklar olarak demiryolu yatırımlarının yetersiz ya da yeteri kadar hızlı olmayışını, varis gümrüklemede yaşanan sorunları, altyapı eksikliklerini sayabiliriz. Türkiye’de depo, arazi kiraları, inşaat maliyetleri batılı ülkeleri aşmış durumda. Ayrıca depoların demiryolu bağlantıları yok. Limanlara uzak alanlarda ve düzensiz depolama yapılmakta. Tüm bunlar Türkiye’nin lojistik üs olması adına büyük engeller. Ayrıca gümrük mevzuatında iyileştirme yapılması da gerekiyor. Öte yandan ihracat yapan sektörlerdeki iş gücü maliyetlerinin düşürülmesinden, bölgelerin desteklenmesine dek bir çok konu var. Bu konularda önerim, Lojistik Bakanlığı’nın kurulmasıdır. Gümrükler, limanlar, karayolu, havayolu, demiryolu yük taşımacılığı, lojistik depo izinleri, lojistik köylere ait tüm konular tek çatı altında konsolide edilmeli. Bu, bize göre hayati ve acil bir konudur.”

“Gerekli önlemler alınırsa 2023’te lojistik sektörü 160 milyar dolarlık paya sahip olacak”

2023 yılı için bir öngörüde de bulunan Balnak Yönetim Kurulu Başkanı Lütfi Aygüler, “Türkiye’nin şu an 75 milyonluk nüfusunun 2023 yılı itibariyle nerdeyse 90 milyona çıkacağı tahmin ediliyor. Bu durumda, 90 milyonluk nüfusa sahip bir ülkenin de iç pazar potansiyelinin bugüne oranla iki misline ulaşabileceğini söylememiz mümkündür. Yurtdışına baktığımız zaman dış ticaretin 2023 yılı itibariyle 1 trilyon 200 milyar dolar seviyelerinde olacağını düşünürsek, lojistik piyasasının da bundan 150-160 milyar dolarlık bir pay alacağını söyleyebiliriz. Sonuç olarak, istikrarlı bir şekilde büyüyen bir ekonominin gerek yurtiçi gerekse yurtdışı piyasalarındaki önemi daha da büyüyecektir” diyor ve global yatırımları hakkında ekliyor: “Bölgesel güç olmak adına Balkanlar, CIS, Ortadoğu ve Kuzey Afrika’da şirket alımları ve ortaklıklar yapacağız.”