ARGE 250


Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi’nde 36. Ölçüm Sonuçları Açıklandı

Ersin Kaplan

TMME Başarı Cetveli’nde ulusal endekste 80 puan ve üzerinde yer alan sektörler Çok İyi kategorisinde değerlendiriliyor. Türkiye’de Gıda ve İçecek sektörü, sabit fiyatlarla hesaplanan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın %10’unu oluşturmaktadır. Toplam ihracat içerisinde %7 ve toplam ithalat içerisinde %2’lik bir paya sahiptir. Sektör ülke ekonomisine yaklaşık 4,5 milyar dolarlık artı değer katmaktadır. 2014 yılı gıda sektörü TMME sonuçları Sanayi Bakanlığı Gıda İçecek Sektörü raporu, TÜİK ihracat-ithalat verileri ve Gıda, İçecek Perakende Satış Hacim Endeksleri ile birlikte değerlendirildiğinde, sektörün yerli tüketicileri memnun ettiği görülmektedir. 2014 yılında TMME gıda sektöründe ölçülen Margarin, Konserve, Sos, Salça, Sıvı Yağ, Ev Temizlik Ürünleri ve Süt ve Süt Ürünleri sektörleri 80 ve üzerinde skor elde ederek çok iyi kategorisinde, Dondurma sektörü 79 puan, Et ve Tavuk Ürünleri sektörleri ise 78 puan ile iyi kategorisinde yer almaktadırlar.

 Gıda sektörünün altında ölçülen alt kategorilerden Margarin, Konserve, Sos, Salça , Sıvı Yağ ve Süt ve Süt Ürünleri sektörleri Amerikan Müşteri Memnuniyeti Endeksi (ACSI) Gıda sektörü 2014 skoru olan 79 puanın üzerinde seyrederken, TMME Dondurma sektörü 79 puan ile ACSI gıda sektörü puanı ile aynı seviyede, Et ve Tavuk Ürünleri sektörü ise 78 puan ile ACSI’nın 1 puan gerisinde yer almaktadır.

 Ev Temizlik Ürünleri sektörü tüketicileri Kişisel Bakım kategorisine göre daha fazla memnun ediyor.

 TÜİK ve TOBB verileri incelendiğinde, kişi başına kullanım miktarları, yıllık satış hacimleri ve üretim miktarlarına dayanarak Türkiye’de ev temizliğine kişisel bakımdan daha fazla önem verildiği söylenebilmektedir. TMME skorlarının söz konusu sektörler için seneler içerisindeki seviyeleri bu verilerle paralel bir seyir izlemiştir. TMME skorlarına göre Ev Temizlik Ürünleri sektörü, müşterilerini Kişisel Bakım kategorisinden daha fazla memnun etmektedir. Ev Temizlik Ürünleri sektörü 2014 yılı TMME sonuçlarına göre 81 puan ile Çok İyi kategorisinde değerlendirilirken, Kişisel Bakım Ürünleri sektörü ise 77 puan ile TMME başarı cetvelinde İyi kategorisinde yer almaktadır.

 ABD sonuçları ile birlikte değerlendirildiğinde TMME Ev Temizlik Ürünleri sektörünün müşteri memnuniyetinde 2014 yılı ACSI Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri sektörünün (82) 1 puan gerisinde yer aldığı görülmektedir. TMME Kişisel Bakım sektörü ise 77 puan ile ABD Kişisel Bakım ve Temizlik Ürünleri sektörünün 5 puan gerisinde yer almaktadır.