AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Türkiye'nin Ar-Ge barometresi

Barış Soydan

“Turkishtime Ar-Ge 250 Araştırması”nın bu yıl kapsamı genişletildi. Bu araştırmayla Türkiye'de ilk defa şirketlerin Ar-Ge çalışan sayısı, marka tescilleri ile ilgili bilgiler bulacaksınız. Bunun yanında “Ar-Ge 250 Araştırması” yine ilk defa geçmiş döneme ilişkin eğilimlere değil, Ar-Ge çalışmaları ile ilgili gelecek eğilimlerine de dikkat çekiyor. Bu çalışmaya katılan şirketlerin önemli bir kısmı, 2013 yılının tamamında yapmayı planladıkları Ar-Ge harcamaları projeksiyonlarını da paylaştı. Araştırmada yer alan Ar-Ge harcamalarına ilişkin rakamlar, özel sektörün 2012 yılındaki Ar-Ge performansını gözler önüne sermekle kalmıyor, bu çalışmaların devamlılığına ilişkin ciddi eğilimler de sunuyor. Bu eğilimler 2013 yılının tamamında Ar-Ge çalışmalarının bir önceki yıla göre artış eğiliminde olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte şirketlerin özellikle uluslararası marka tescillerine ilişkin rakamlar da Ar-Ge 250 Araştırması'nın sunduğu katma değerler arasında. Beyanda bulunan şirketlerin uluslararası marka tescilleri rakamları alt alta yazılıp toplanıldığında, bu şirketlerin tüm tescillerinin üçte birinin uluslararası marka tescillerinden oluştuğu görülüyor.