AR-GE 250


Türkiye’nin milli geliri 1.3 trilyon dolar

Dünya Bankası'nın Uluslararası Kıyaslama Programı (ICP) çerçevesinde hazırladığı dün yayımlanan raporunda ülkelerin satın alma gücü paritesi temel alınarak bulunan GSYH, bireysel tüketim, hane halkı tüketimi ve sabit sermaye oluşumu gibi veriler yer alıyor.
ABD 15 trilyon 533 milyar dolar ile listenin zirvesinde
199 farklı ekonominin kıyaslandığı ve 2011 verilerinin esas alındığı raporun detaylı değerlendirmesi temmuzda yayımlanacak. Raporun Türkiye'yle ilgili verilerinde cari kurla 771,7 milyar dolar olan GSYH'nin, satın alma gücü paritesine göre 1 trilyon 315 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği görüdü. ABD'nin 15 trilyon 533 milyar dolarlık GSYH büyüklüğüyle liste başında yer aldığı sıralamada Türkiye'nin 1 trilyon 483 milyar dolarlık milli gelire sahip İspanya'ya yaklaştığı dikkati çekti.
Öte yandan cari kurla 10 bin 435 dolar düzeyinde olan kişi başına düşen GSYH, satın alma gücü paritesine göre 17 bin 781 dolar seviyesine çıktı. Harcamalar esas alındığında cari kurla dünya ekonomisinin yüzde 1,1'ine eşit olan Türkiye'nin GSYH'si, satın alma gücü paritesine göre yapılan hesaplamada yüzde 1,5'ine yükseldi.