ARGE 250


Türkiye'nin nüfusu, 83 milyon 154 bin

Turkishtime Dergi

Türkiye'nin nüfusu geçen yıl 1.2 milyon artışla 83.2 milyona yükseldi. İstanbul'un nüfusu 15 milyon 519 bin.

Türkiye'de ikamet eden nüfus, 31 Aralık 2019 tarihi itibarıyla bir önceki yıla göre 1 milyon 151 bin 115 kişi artarak 83 milyon 154 bin 997 kişiye ulaştı. TÜİK'in yayımladığı adrese dayalı nüfus kayıt sistemi sonuçlarına göre 2018 yılında yüzde 1.47'ye yükselen nüfus artış hızı 2019'da yüzde 1.39'a geriledi.

Nüfusun yaş kırılımının göstergelerinde ortanca yaş, 32'den 32.4'e yükseldi. Verinin yayımlanmaya başladığı 2007 yılında 27.7 olan ortanca yaş, o tarihten bu yana düzenli olarak yükseliyor.

Erkek nüfus 41 milyon 721 bin 136 kişi olurken, kadın nüfus 41 milyon 433 bin 861 kişi oldu. Diğer bir ifadeyle toplam nüfusun yüzde 50,2'sini erkekler, yüzde 49,8'ini ise kadınlar oluşturdu.

İstanbul'un nüfusu 15 milyon 519 bin

İstanbul'un nüfusu, bir önceki yıla göre 451 bin 543 kişi artarak 15 milyon 519 bin 267 kişiye ulaştı. Türkiye nüfusunun yüzde 18,66'sının ikamet ettiği İstanbul'u, 5 milyon 639 bin 76 kişi ile Ankara, 4 milyon 367 bin 251 kişi ile İzmir, 3 milyon 56 bin 120 kişi ile Bursa ve 2 milyon 511 bin 700 kişi ile Antalya izledi.

Çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8 oldu

Çalışma çağı olarak tanımlanan 15-64 yaş grubundaki nüfusun oranı, 2007 yılında yüzde 66,5 iken 2019 yılında yüzde 67,8'e yükseldi. Diğer yandan çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 26,4'ten yüzde 23,1'e gerilerken, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 7,1'den yüzde 9,1'e yükseldi.

Yabancı nüfus 320 bin kişi arttı

Verilere göre Türkiye'de ikamet eden yabancı nüfus bir önceki yıla göre yaklaşık 320,000, yani yüzde 26.4 artarak 1.5 milyon kişi oldu. Bu sayı ikamet veya çalışma iznine sahip olanları ve uluslararası koruma kimlik belgesi gibi ikamet izni yerine geçen kimlik belgesi olan kişileri kapsarken, geçici koruma statüsüyle ülkede bulunan Suriyelileri kapsamıyor.