ARGE 250


Türkiye'nin üçte biri çocuk... Yüzde8'i obez... Yüzde 44'ü yoksul...

Barış Soydan

Türkiye nüfusu 2014 yılı sonu itibariyle 77 milyon 695 bin 904 iken çocuk nüfus ise 22 milyon 838 bin 482 oldu. Birleşmiş Milletler tanımına göre 0-17 yaş grubunu içeren çocuk nüfus, 1935 yılında toplam nüfusun %45’ini oluştururken 2014 yılında toplam nüfusun %29,4’ünü oluşturdu.

Çocuk nüfus yaş grubuna göre incelendiğinde, 2014 yılında çocuk nüfusun %27,6’sını 0-4, %27,7’sini 5-9, %27,4’ünü 10-14 ve %17,4’ünü ise 15-17 yaş grubu çocuklar oluşturdu. Bu oranların hem yıl hem de cinsiyet bazında önemli bir değişim göstermediği görüldü.

Çocuk nüfus oranının en yüksek olduğu iller %47,8 ile Şırnak ve Şanlıurfa

Çocuk nüfus oranı illere göre incelendiğinde, 2014 yılında en yüksek çocuk nüfus oranına sahip olan iller %47,8 ile Şırnak ve Şanlıurfa oldu. Bu illeri %45,7 ile Ağrı ve %45,2 ile Siirt izledi. Çocuk nüfus oranı en düşük olan ilk 3 il ise sırasıyla Tunceli (%18), Edirne (%19,3) ve Çanakkale (%19,6) oldu.

Çocuk nüfus oranı İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 1. Düzey’e göre incelendiğinde, en yüksek çocuk nüfus oranı olan bölge %43 ile Güneydoğu Anadolu, en düşük çocuk nüfus oranı olan bölge ise %21,9 ile Batı Marmara oldu.

  Çocuk nüfus oranının en yüksek ve en düşük olduğu ilk 10 il, 2014


Nüfusumuza 2014 yılında yaklaşık 1 milyon 337 bin bebek dahil oldu

Doğum istatistiklerine göre 2014 yılında 1 milyon 337 bin 504 doğum gerçekleşmiş olup, doğan bebeklerin %51,4’ünü erkek, %48,6’sını kız bebekler oluşturdu. Doğum olayları yıllara göre incelendiğinde, cinsiyet bazında önemli bir değişim gözlenmedi. Doğuşta cinsiyet oranı 2014 yılında 105,7 oldu. Yani 100 kız çocuğuna karşılık yaklaşık olarak 106 erkek çocuğu doğdu.

Bebeklere konulan en popüler erkek ismi Yusuf, kız ismi ise Zeynep oldu

Yeni doğan bebeklere konulan en popüler üç erkek ismi 2014 yılında sırasıyla; Yusuf, Berat ve Mustafa oldu. En popüler üç kız ismi ise sırasıyla Zeynep, Elif ve Hiranur oldu. Çocuklar (0-17 yaş) arasında kullanılan en popüler üç erkek isminin sırasıyla Yusuf, Mehmet ve Mustafa, en popüler üç kız isminin ise sırasıyla Zeynep, Elif ve Merve olduğu görüldü.

  Cinsiyete göre en popüler ilk 10 bebek ve çocuk ismi, 2014

Çocukların %53,5’i sosyal medya ağlarını kullandı

Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’nın 2013 yılı sonuçlarına göre, 6-15 yaş grubundaki çocukların %53,5’i sosyal medya ağlarını kullandı. Bu oran, erkek çocuklarda %57,8, kız çocuklarda ise %48,4 oldu.

Yaş grupları daha ayrıntılı incelendiğinde, 6-10 yaş grubundaki çocukların %32,8’i sosyal medya ağlarını kullanırken, aynı yaş grubundaki erkek çocuklar için bu oran %35,8, kız çocuklar için ise %29,4 oldu. Yine, 11-15 yaş grubundaki erkek çocukların %70’i, kız çocukların ise %60’ı sosyal medya ağlarını kullandı.

Beden kitle indeksine göre çocukların %8,3’ü obez

Sağlık Bakanlığının 2013 yılı verilerine göre, Türkiye’deki çocukların (7-8 Yaş) %2,1’i zayıf, %75,5’i normal, %14,2’si kilolu ve %8,3’ü şişman (obez) kategorilerinde yer almaktadır. Obezite oranı erkek çocuklarda %10, kız çocuklarda ise %6,6 olarak gerçekleşti.

Trafik kazalarında 2013 yılında 413 çocuk hayatını kaybetti

Trafik karayolu kaza istatistiklerine göre 2013 yılında meydana gelen trafik kazalarında 413 çocuk yaşamını yitirirken, 48 bin 307 çocuk yaralandı. Kazalarda ölen çocukların %48,9’unu 0-9 yaş grubu, %23’ünü 10-14 yaş grubu, %28,1’ini ise 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Türkiye’de yoksul fertlerin %44,3’ü çocuk

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması’nın 2013 yılı verilerine göre (eşdeğer hanehalkı kullanılabilir medyan gelirin %60 kriterine göre), Türkiye’de yaklaşık 16 milyon 706 bin yoksul fert bulunurken, yoksul çocukların yoksul fertler içindeki oranı %44,3 oldu.

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 1. Düzey’e göre incelendiğinde ise, yoksul nüfus içindeki çocuk oranının en yüksek olduğu bölgeler sırasıyla %55,8 ile Güneydoğu Anadolu, %54,3 ile Kuzeydoğu Anadolu ve %49,6 ile Ortadoğu Anadolu olduğu görülürken, en düşük olduğu bölgeler ise sırasıyla Batı Marmara (%30,4), Ege (%34,3) ve Doğu Karadeniz (%36,3) oldu.

Ceza infaz kurumuna giren çocuk hükümlülerin oranı arttı

Türkiye’de 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren hükümlü sayısı 161 bin 711 iken, ceza infaz kurumuna giren 12-17 yaş grubundaki çocuk hükümlü sayısı 6 bin 132 oldu. Bu çocukların %97,3’ü erkek, %2,7’si ise kız çocuk oldu. Ceza infaz kurumuna giren hükümlüler arasında 12-17 yaş grubundaki çocukların oranı 2009 yılında %1,5 iken, 2013 yılında ise %3,8’e yükseldi.

Suç türüne göre ceza infaz kurumuna 2013 yılında giren aynı yaş grubundaki çocuk hükümlüler incelendiğinde hırsızlık, %35,3 ile ilk sırada yer aldı. Hırsızlığı %14,5 ile yağma ve %11,2 ile yaralama izledi. Yaş grupları dikkate alındığında, 2013 yılında ceza infaz kurumuna giren çocuk hükümlülerin %18,5’ini 12-14 yaş grubu, %81,5’ini de 15-17 yaş grubundaki çocuklar oluşturdu.

Türkiye’de 2013 yılında 22 bin çocuk hayatını kaybetti

Türkiye’de, 2013 yılında 22 bin 464 çocuk yaşamını yitirdi. Bu ölümlerin %55,7’sini erkek, %44,3’ünü kız çocuklar oluşturdu. Çocuk ölümlerinin toplam ölümler içindeki oranı Türkiye’de %6 olurken, İBBS 1. Düzey’e göre bu oran en yüksek %20 ile Güneydoğu Anadolu’da, en düşük ise %2,4 ile Batı Marmara’da gerçekleşti.

Çocuklar en çok dışsal yaralanma ve zehirlenme sonucunda hayatını kaybetti

Ölüm nedenlerine göre hastalıklar incelendiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında 1-17 yaş aralığındaki çocuklarda en çok “Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler” nedeniyle ölümler gerçekleşti. Bunu sırasıyla “Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları” ve “İyi huylu ve kötü huylu tümörler” izledi.

Hastalıklar yıllara göre incelendiğinde, “Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler” nedeniyle 1-17 yaş grubunda 2013 yılında hayatını kaybeden çocukların oranı %34,7 iken, 2014 yılında bu oran %28,4’e düştü. Yine, 2013 yılında aynı yaş grubunda “Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları” nedeniyle hayatını kaybeden çocukların oranı %12,5 iken, 2014 yılında bu oran %15,7’ye yükseldi. Son olarak, “İyi huylu ve kötü huylu tümörler” için bu oran 2013 yılında %11,7’den 2014 yılında %13,2’ye yükseldi.

Ölüm nedenlerine göre hastalıklar 15-17 yaş grubundaki çocuklarda incelendiğinde, 2013 ve 2014 yıllarında en çok “Dışsal yaralanma nedenleri ve zehirlenmeler” nedeniyle ölümlerin gerçekleştiği görüldü. Bunu sırasıyla “İyi huylu ve kötü huylu tümörler” ve “Sinir sistemi ve duyu organları hastalıkları” izledi.