AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


TÜSİAD: Türkiye 2023 hedeflerine ulaşamaz

TÜRK Sanayicileri ve İşadamları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Muharrem Yılmaz, 2023 hedeflerinin geleneksel büyüme anlayışı veya bugünkü verimlilik düzeyiyle kesinlikle yakalanamayacağına dikkat çekerek “Bu büyüme anlayışı büyümenin niteliğine katkı sağlamayacak ve büyümeyi vasati düzeyde tutarken bizi de orta gelir tuzağına kilitleyecektir" dedi. Kadir Has Üniversitesi Cibali Yerleşkesi'nde düzenlenen 9. Rekabet Kongresi'nin açılışında konuşan Yılmaz, sözlerine Soma'daki maden faciasında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyerek başladı. Yılmaz, uluslararası rekabetin küreselleşme derinleştikçe arttığını ifade ederek, etkilerinin kısmen azaldığının iddia edildiği küresel krizin, temel makroekonomik politikaları sorgulanır hale getirdiğini söyledi.
Uzun dönem büyümenin temel belirleyicisinin rekabet gücü olduğuna işaret eden Yılmaz, “Yani verimlilik, teknolojik atılım ve beşeri sermayedir. Rekabet gücü yüksek ülkeler güçlüdür, refah yaratır. Rekabet gücü düşük ülkeler zayıftır. Vasati ürün üretir  ve zenginlik yaratamaz. Makro tedbirlerle aşılmaya çalışılan krizin temelinde mikroekonomik sorunlar yatmaktadır. Burada, giderek küçülen bir imalat sanayisi, giderek azalan rekabet gücünden bahsediyorum” diye konuştu.
Sanayinin payı geriledi
Yılmaz, rekabet gücünü artırmak için aynı miktardaki girdiyle daha fazla üretim ve katma değer yaratılması gerektiğine dikkati çekti. İmalat sanayi sektörünün milli gelir içindeki payının son 10 yılda yüzde 25'ten yüzde 15'e gerilediğini ifade eden Yılmaz, "Bu önemli bir zafiyettir. Asıl zafiyet bu düşüşe neden olan sektördeki verimlik kaybıdır. Katma değerdeki bu büyük kayba karşı istihdam nispi olarak aynı kalmıştır. Yani daha fazla kişi ile daha az üretir hale gelmişiz. İmalat sanayisinde gücünü nispeten koruyan ülkeler aslında verimliliğini koruyan ülkelerdir. Almanya, Kore gibi" değerlendirmesinde bulundu.
Yüzde 15 verimlilikle olmaz
TÜSİAD Genel Sekreteri Zafer Ali Yavan da, konferans kapsamında lansmanı yapılan “İmalat Sanayi Sektörleri Rekabet Göstergeleri Raporu” hakkında bilgi verdi. Devlet ve özel sektörün, birim verimlilik konusunda yeterli bilgiye sahip olmadığını belirter Yavan, Türkiye’nin, yüzde 15 seviyesindeki birim başı verimliliğine dikkati çekti. “Bir bardak üretiyorsunuz, verimlilik yüzde 15 sevilerinde, bu oran İskandinav ülkelerinde yüzde 50 civarında” diyen Yavan, aksi halde Türkiye’nin büyüme hedeflerini yakalamayacağını vurguladı.