AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Twitter'a erişim yasağı kalkıyor mu?

Twitter’a erişimin yasaklanması kararının yürütmesi, “İfade ve haberleşme özgürlüğüne aykırı” olduğu gerekçesiyle Ankara 15. İdare Mahkemesi’nce durduruldu.
Mahkeme, yasaklama kararı veren TİB’e, internet sitesine tümü ile erişimin engellenmesine ilişkin işlemin hukuki dayanağının ve söz konusu işlemin hangi yetkiye dayanılarak yapıldığının sorulmasına da hükmetti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) yetkilileri ise karar kendilerine ulaştıktan sonra değerlendirme yapacaklarını açıkladılar.
TBB mahkemeye başvurmuştu
Twitter’e erişimin engellenmesi büyük tepki çekmişti. Yasağın hemen ardından Türkiye Barolar Birliği (TBB), yasak kararının yürütmesinin durdurulması ve erişimin engellenmesi kararının iptali için İdare Mahkemesine başvurmuştu. Ankara 15. İdare mahkemesi, önceki gün TBB’nin başvurusunu karara bağladı. Mahkeme, oy çokluğuyla yasak kararının yürütmesinin durdurulmasına karar verdi.
Mahkeme, kararında öncelikle, “Herkes görüşlerini açıklama ve anlatma özgürlüğüne sahiptir” yönündeki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin ifade özgürlüğü başlığını taşıyan 10. Maddesine atıf yaptı. Kararda, ayrıca “Dava konusu işlemin ‘twitter.com’ isimli internet sitesine erişimin tamamen engellenmesine ilişkin olması, bu durumun Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ile güvence altına alınan ifade ve haberleşme hürriyetini kısıtlayabilecek nitelikte olması ve uygulanması halinde telafisi güç zarar doğurabilecek nitelikte bulunması nedeniyle davalı idarelerin savunması ve ara kararı cevabı alınıp ya da savunma ve ara kararına cevap verme süresi geçip yeni bir karar verilinceye kadar dava konusu işlemin yürütmesinin durdurulmasına karar verildi” denildi.
Twitter’dan cevap geldi
Twitter yaşanan erişim yasağıyla ilgili olarak dün ilk resmi açıklamasını yaptı. Twitter yaptığı açıklamada hiçbir IP adresi veya mail adresinin hükümetle paylaşılmayacağını duyurdu. Twitter ayrıca  yasağın kaldırılması için de bir dava dilekçesi verdi. Kurum adına açıklama yapan Twitter’ın Genel Hukuk Danışmanı Vijaya Gadde, “Twitter’a Türkiye’de erişimin engellenmesi 3 tane mahkeme kararına dayanıyor. Bu üç mahkeme kararının ikisi bizim de kurallarımıza da karşı gelen hesaplardan oluşuyor. Bu hesapları zaten askıya aldık. Üzerinde uzlaşamadığımız hesap eski bir Türk bakanı yolsuzlukla suçlayan bir hesap. Bu bizde bazı endişelere neden oldu. Politik ifade özellikle bir yolsuzluğu dillendiriyorsa bizim için çok önemlidir. Bu yüzden bu hesaba erişimin tekrar açılması için karşı dava açtık”dedi.