ARGE 250


Üretimde ana ihtiyaç yetenek ve inovasyon

Turkishtime Dergi

Dünya Ekonomik Forumu ve Deloitte işbirliğinde hazırlanan “Üretim Sektörünün Geleceği: Ekonomik Büyümeyi Destekleyecek Olasılıklar” raporuna göre üretimin geleceği küresel yetenekler yarışına dönüşecek.

Raporda yer alan değerlendirmelere göre; dünya genelinde üretim sektöründe bulunan 10 milyon iş imkanına yetenek eksikliği yüzünden uygun istihdam sağlanamıyor. Genel işsizlik oranlarının yüksek seviyelerde olduğu gelişmiş ekonomilerde bile pek çok şirket üretim alanında eleman bulmakta zorlanıyor. Gelişmekte olan ekonomiler ise üretim alanında yetenekli çalışanlar bulamadıkça büyümelerini arttıramıyor.
Raporda, gelecekteki refah için yeteneğin yerini hiçbir şeyin tutamayacağı belirtiliyor. Günümüzde bir problem olarak beliren yetenek/beceri eksikliği yakın gelecekte azalacak gibi görünüyor. Yetenekli bilim adamlarından, araştırmacılara, mühendislere ve hatta teknisyenlere kadar kendi bünyesine çekebilecek ve muhafaza edebilecek ülkeler ve şirketler sektörde ilk sıralara yerleşecek.

İnovasyon farklılaşmaya liderlik edecek

Küresel üretim/imalat alanında önümüzdeki 20 yıl boyunca ülke ve şirketlerin başarılı olmasını belirleyecek kriterin inovasyon olduğu belirtilen raporda, üreticilerin yarışta kalmaları için inovatif olmaları, altyapılarını güçlendirerek üniversite ve bilim-teknoloji alanında buluşlar yapan araştırma laboratuvarlarını desteklemeleri gerektiği belirtiliyor.

Artan enerji tüketimi birinci öncelik

Üretimin/imalatın geleceğinde enerjinin oynayacağı rol konusunda da değerlendirmelerin yer aldığı rapora göre, ucuz temiz enerji stratejileri ve etkin enerji politikaları, üreticilerin ve kanun yapıcıların gündemlerinde ilk sıraya oturacak.

2035 yılına kadar dünyadaki enerji tüketiminin 1990 yılındaki taban değerlerinin iki katından da fazla olacağının vurgulandığı raporda, üreticilerin enerji verimliliğine sahip ürün tasarımından, daha etkin üretim ve lojistiğe kadar geniş bir yelpazede yeni enerji kaynakları ve etkili üretim metodları aramaları gerektiği belirtiliyor. Raporda ayrıca üreticiler ve kanun yapıcılar arasında geliştirilecek işbirliğinin dünyadaki enerji bulmacasını çözmek için bir zorunluluk olduğu ifade ediliyor.