AR-GE 250


VakıfBank ile TÜRMOB arasında KOBİ’lere yönelik teknoloji işbirliği

irem sertbaş

İşbirliği ile Türkiye’nin ilk web tabanlı merkezi muhasebe sistemi LUCA’nın üyesi olan mali müşavirler ile onların müşterilerinin onay verdikleri VakıfBank’taki hesap hareketleri, LUCA muhasebe programına otomatik olarak aktarılacak ve böylece işletmelerin muhasebe işlemleri daha hızlı ve kolay gerçekleşecek.

VakıfBank’ın KOBİ segmentindeki müşterilerinin faydalanacağı bu entegrasyon kapsamında, müşteri hareketleri, bir iş günü sonrasında otomatik olarak LUCA programında muhasebeleştirilebilecek. Otomatik entegrasyon olmayan hallerde uzun zaman ve yoğun emek harcanarak gerçekleştirilen hesap hareketleri muhasebeleştirme işlemleri, böylece kısa sürede ve en az emekle gerçekleştirilecek. Zaman ve emek kaybının engellenmesinin yanında, uzaktan çalışma imkanı ve manuel işlemlerden doğacak hataların önleniyor olması, hem mali müşavirlere hem de VakıfBank’ın KOBİ müşterilerine uygulamada güven ve rahatlık sağlayacak.

Yaklaşık 90 bin kullanıcısına aynı anda yüksek performanslı hizmet sunabilen LUCA’nın “Banka Hareketleri Entegrasyonu” projesi, sisteme üye olan Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler (SMMM) ile onların müşterilerine teknolojiye adaptasyon konusunda önemli katkı sağlayacak.

“LUCA - Banka Hesap Hareketleri Entegrasyonu” uygulamasından, LUCA muhasebe programını kullanan mali müşavirler ile onların muhasebe kayıtlarını tuttuğu VakıfBank müşterisi tüm şahıs ve tüzel kişi KOBİ işletmeleri yararlanabilecek.

LUCA üyesi mali müşavirler ile hizmet verdiği müşterilerinin uygulamadan yararlanabilmesi için www.luca.com.tr üye giriş ekranından giriş yapılması, LUCA programı yönetici modülü içerisinden veya en yakın VakıfBank şubesinden temin edilebilecek yetki belgesinin doldurularak, VakıfBank şubelerine teslim edilmesi gerekiyor. Mali müşavirler ile müşterilerinin otomatik kayıt sistemi ile takip etmek istedikleri, VakıfBank’taki hesap numaralarını gösteren ve VakıfBank şubesi tarafından da onaylanmış olan yetki belgesinin bir örneğinin TÜRMOB’a fakslanması sonucunda işlemler başlatılıyor.

Henüz LUCA muhasebe programı kullanıcısı olmayan mali müşavirler, sisteme üye olmak için kendilerine en yakın meslek odasına başvurabilirler. Henüz VakıfBank müşterisi olmayan mali müşavirler ile onların hizmet verdiği KOBİ’ler en yakın VakıfBank şubesinde hesap açtırıp talepte bulunarak söz konusu imkandan faydalanabiliyorlar.