ARGE 250


VakıfBank'tan ilk çeyrekte 420 milyon TL net kar

irem sertbaş

Konsolide olmayan finansal sonuçlarını açıklayan VakıfBank’ın bugüne kadar Türkiye ekonomisine sağladığı nakdi ve gayrinakdi kredi toplamı 2012 yılının ilk çeyreği itibariyle 76,5 milyar TL’ye ulaştı. Banka, nakdi kredilerini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 28,2 artışla 60,2 milyar TL'ye, mevduatını sektör ortalamasının çok üzerinde, yüzde 34,9’luk artışla 65,6 milyar TL’ye yükseltti.

2012 yılı ilk çeyrek konsolide olmayan finansal sonuçlarını değerlendiren VakıfBank Genel Müdürü Süleyman Kalkan, 2012 yılına özellikle ticari bankacılık alanında hızlı girdiklerini ve banka tarihindeki en yüksek çeyreksel kar rakamına ulaştıklarını ifade etti.

Sağlam fonlama tabanı

Genel Müdür Süleyman Kalkan sözlerine şöyle devam etti: “Rekor karlılık sayesinde yüzde 17.5 ortalama özkaynak karlılığına ulaştığımız yılın ilk çeyreğinde kaynak yapımızda da önemli gelişmeler yaşandı. Hızla genişleyen şube ağının, mevduatın tabana yayılmasına yönelik geliştirilen mevduat ürünlerinin ve etkin şekilde yürütülen kampanyaların etkisiyle, özellikle tabana yaygınlık açısından çok önem verdiğimiz bireysel mevduat miktarımız 2012 yılının ilk çeyreğinde de artmaya devam etti. Kaynak çeşitliliğimizin artırılması ve ana fonlama kaynağımız olan mevduata kıyasla daha uzun vadeli kaynak temin edilmesi amacıyla, gerek yurt içi gerekse yurt dışı sermaye piyasalarında yatırımcıların yüksek talebiyle karşılanan bono ve tahvil ihraçlarını gerçekleştirdik.”

KOBİ bankacılığında büyüme devam ediyor

2011 yılında başlattıkları KOBİDOST projesi ile KOBİ bankacılığında lider bankalardan biri olmayı hedeflediklerini belirten Süleyman Kalkan, "2011 yılında olduğu gibi 2012 yılının ilk çeyreğinde de KOBİ kredilerinde büyümeye ve KOBİ’lere destek olmaya devam ettik. İlk çeyrekteki kredi büyümesinin yaklaşık yarısını, ekonominin lokomotifi olan KOBİ segmentindeki büyümeyle gerçekleştirdik. KOBİ’lere çok önem veriyoruz ve verimliliği yüksek KOBİ kredilerinde büyümeye devam etmeyi hedefliyoruz” dedi.

Göreve geldiği dönemden itibaren aktif kalitesini iyileştirme konusuna ağırlık verdiklerini belirten Kalkan, “2010 yılı sonunda yüzde 4,8 olan kredilerin takibe dönüşüm oranını 2012 yılının ilk çeyreğinde yüzde 3,5’e düşürmeyi başardık. VakıfBank’ın aktif kalitesinin varlık satışı veya aktiften silme yapılmadığı halde iyileşmeye devam ettiğini de özellikle vurgulamak istiyorum” diye konuştu.

Şubeleşmeye devam ederek Mart 2012 itibarıyla toplam şube sayısını 690’a yükselten VakıfBank, 2012 yılsonunda şube sayısını 750’ye, çalışan sayısını ise 13 binin üzerine çıkararak, karlı büyümeyi ve nitelikli gençleri sektöre kazandırmayı hedefliyor.

VakıfBank’ın konsolide olmayan 31 Mart 2012 bilançosunun önemli finansal göstergeleri:

  • Vergi Öncesi Kar: 525,2 milyon TL
  • Net Kar: 419,8 milyon TL
  • Toplam Mevduat: 65.606,8 milyon TL
  • Toplam Aktifler: 94.649,8 milyon TL
  • Nakdi Krediler: 60.187,4 milyon TL
  • Gayri Nakdi Krediler: 16.298,4 milyon TL
  • Özkaynaklar: 9.868,8 milyon TL