AR-GE 250


Yabancı hisseyi ortalama 1 yıl, yerli 46 gün tutuyor!

Barış Soydan

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) ve Merkez Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından hazırlanan ve 2014 yılını değerlendiren Borsa Trendleri Raporu’nun onbirinci sayısına  göre yılsonu piyasa değerinde yükselişle ve net yabancı girişiyle tamamlandı. 

Yatırımcı İlişkileri Derneği (TÜYİD) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK)  tarafından, MKK’nın verileri kullanılarak hazırlanan ‘Borsa Trendleri Raporu’na göre 2014 yılında küresel ekonomik ve jeopolitik gelişmeler ile merkez bankalarının büyümeyi destekleyici stratejileri sermaye piyasaları üzerinde belirleyici olurken, FED’in faiz artırım kararını 2015’e ertelemesi ve yılın son çeyreğinde petrol fiyatlarındaki kuvvetli düşüşün olumlu etkileriyle BIST TÜM endeksi piyasa değerinde TL bazında yılı %24 oranında artışla tamamladı. BIST 100’ün getirisi ise yine TL bazında %26 olarak gerçekleşti. Banka endeksi yılı %28’lik artışla tamamlarken, en yüksek yüzdesel piyasa değeri artışı ise %48 ile Teknoloji Endeksi’nde görüldü.

Rapora göre, Borsa İstanbul Pay Senedi Piyasası, 2014 yılını 2,3 milyar ABD doları net para girişi ile tamamladı. Net Yabancı alımının en yüksek olduğu sektör Banka ve Sınai endeksi olurken, Ticaret Endeksi’nden ise 9 milyon dolarlık bir çıkış gözlendi.

 Raporda, 2014 yılında yeni halka arz edilen şirketlere ilişkin de bir değerlendirme yapıldı. 2014’te geçen yıl olduğu gibi toplam 9 tane halka arz gerçekleşti. Ancak, bu yıl gerçekleşen halka arzlardan elde edilen gelir, 2013’te yapılan halka arz sonrası elde edilen gelirin yarısı oranında oldu. Yıl boyunca 9 halka arz sonrasında piyasaya 690 milyon TL’lik para girişi gerçekleşti.

İşlemlerin %80’i yerli yatırımcıdan

TÜYİD ve MKK işbirliğiyle yapılan ‘Borsa Trendleri Raporu’nun onbirinci sayısına göre 2014 yılında Borsa İstanbul’da işlem hacminin %80’i yerli yatırımcılar tarafından gerçekleştirildi. 2014 yılında yabancıların BIST TÜM işlem hacmindeki payı %20 oldu. Yabancıların en yüksek işlem hacmi %27 ile Holding ve Yatırım endeksinde, en düşük işlem hacmi ise %7 ile Teknoloji endeksinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da 1 milyon 75 bin yatırımcının, %1’i yabancı

Borsa Trendleri Raporu’nun yeni sayısına göre 2014 yılsonunda Borsa İstanbul’daki toplam yatırımcı sayısı 1 milyon 75 bin 368 adet oldu. Bu rakamın %99’u yerli, %1’i ise yabancı yatırımcılardan oluştu. Aralık sonu itibarıyla yabancı yatırımcı sayısı Eylül ayına göre 104 adet artarken, yerli yatırımcı sayısı, büyük kısmı bireysel olmak üzere, 4,350 adet azaldı. 2013 yılsonuna göre ise yerli yatırımcı sayısı 35,380 adet azalırken yabancı yatırımcı sayısı 340 adet artış gösterdi.

Aralık ayı itibarıyla Borsa İstanbul’daki 1 milyon 75 bin yatırımcının sadece 9.895 adedi yabancıdır. Adet bazında %1’in altında olan yabancı yatırımcıların işlem hacmindeki payı %20, piyasa değerindeki payı ise %64’tür.

Rapora göre yabancı yatırımcılar içindeki kurumsal yatırımcı payı %38 oldu. Bu oran, yerli yatırımcı oranının üzerinde gerçekleşirken, bu grubun toplam piyasa değerinin %64’ünü, yabancı portföyünün ise tamamına yakınını elinde tuttuğu görüldü.

En büyük pay yine ABD, İngiltere ve Lüksemburg’lu yatırımcıda

Borsa Trendleri Raporu’nda 2014 yılsonu itibarıyla Borsa İstanbul’da en yüksek portföy değerine sahip ilk üç ülkenin değişmediği gözlendi. ABD, İngiltere ve Lüksemburg daha önceki yıllarda olduğu gibi 2014’te de en yüksek portföy değerine sahip ülkeler sıralamasını korudu. ABD’de yerleşik yatırımcı sayısı 2014 sonunda 1.402’ye yükselirken, bu yatırımcılar toplam yabancı yatırımların üçte birine sahip oldu. İlk iki sırada yer alan ABD ve İngiltere adresli yatırımcılar toplam portföyün %49’unu elinde tuttu.

Yabancı yatırımcı tuttu, yerlilerin elde tutma süreleri 1,5 ay oldu.

Rapor’a göre 2014 yılında da yabancılar uzun, yerli yatırımcılar kısa vadeli yatırım yaptı. Yabancı yatırımcılar pay senetlerini ortalama 1 yıl elinde tutarken, yerli yatırımcıların ise pay senetlerini ortalama 46 gün elde tuttuğu görüldü. Sonuçta toplam işlem hacminde yerli yatırımcıların payı da %80 seviyesinde gerçekleşti.