AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Yatırım teşvik belgeleri düzenlendi

Zehra Tike

2012 yılı Mayıs ayında 359 adet proje için yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu projeler kapsamında 3,7 milyar TL tutarında sabit yatırım yapılması ve tamamlandığında bu yatırımlarla 9 bin 134 kişilik istihdam sağlanması öngörülüyor. Teşvik belgeli projelerin 3,5 milyar TL tutarındaki 349 adedi yerli yatırımcılar, 222 milyon TL tutarındaki 10 adedi ise uluslararası sermayeli yatırımcılar tarafından gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Mayıs ayında düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin sektörel dağılımında, öngörülen toplam 3,7 milyar TL sabit yatırım tutarının yüzde 37’si (1,38 milyar TL) ile en yüksek pay Hizmetler sektöründe. Toplam içinde İmalat sektörünün payı yüzde 28 (1,05 milyar TL), Enerji sektörünün payı yüzde 29 (1,09 milyar TL), Madencilik sektörünün payı ise yüzde 6 (225 milyon TL) seviyesinde. İmalat sektörü içerisindeki yatırımların 244 milyon TL’si Dokuma ve Giyim, 146 milyon TL’si Kimya, 132 milyon TL’si Çimento sektöründe iken, Hizmetler sektörü içerisindeki yatırımlarda 775 milyon TL’lik pay ile Telekomünikasyon sektörü ve 152 milyon TL’lik yatırımla Turizm sektörü önde gelen sektörler arasında yer alıyor.

2012 yılı Ocak-Mayıs döneminde, öngörülen toplam sabit yatırım tutarı 18,42 milyar TL olan toplam 1.603 adet yatırım teşvik belgesi düzenlendi. Söz konusu teşvik belgelerine konu projeler kapsamında 44 bin345 kişilik istihdam sağlanması öngörülüyor. Ocak-Mayıs döneminde düzenlenen yatırım teşvik belgelerinin bin 533 adedi yerli, 70 adedi uluslararası sermayeli şirketler tarafından alındı. Bu dönemdeki toplam sabit yatırımın 16,5 milyar TL’sinin yerli, 1,9 milyar TL’sinin ise uluslararası sermayeli şirketler tarafından gerçekleştirilmesi öngörülüyor.

19 Haziran 2012 tarihi itibariyle yürürlüğe giren yeni teşvik programı ile sona eren ve 2009 yılı Ağustos ayından itibaren 34 aylık dönemde yürürlükte kalan 2009/15199 sayılı Karar kapsamındaki Teşvik Sistemi çerçevesinde, 2012 yılı Mayıs ayı sonuna kadar toplam sabit yatırım tutarı 167,5 milyar TL olan 12.047 adet proje için Yatırım Teşvik Belgesi düzenlenmiştir. Söz konusu projelerin 11.439 adedi yerli sermayeli, 608 adedi de uluslararası sermayeli yatırımcılara aittir. Yerli sermayeli yatırımcılar için düzenlenen belgelerde toplam sabit yatırım tutarı 140,7 milyar TL, uluslararası sermayeli şirketler için düzenlenen belgelerde ise 26,8 milyar TL’dir. Aynı dönemde teşvik belgesi düzenlenen projelerle 394.894 kişilik istihdam sağlanması öngörülmektedir.