ARGE 250


YETENEK AVI HİÇ BU KADAR KOLAY OLMAMIŞTI

Barış Soydan

Küresel işgücü piyasası ve yetenek havuzu gün geçtikçe hareketleniyor. Boston Consulting Group’un son anketi bunun en açık göstergelerinden biri oldu. 189 ülkede 200 bin iş arayanla yapılan ankette iş arayanların üçte ikisi yeni bir ülkede çalışmaya sıcak bakıyor. İsviçre, Avustralya, Hollanda gibi ülkelerde bu oranlar yüzde 80’lere kadar çıkıyor. Araştırmaya kamu çalışanlarından mühendislere, proje müdürlerinden araştırmacılara kadar 50 farklı sektörden yanıt gelirken işçilerin de yüzde 64’ü yeni bir ülkede taze başlangıç yapmaya sıcak baktığını söyledi.

Tabii global yetenek havuzundan ilk faydalanacak ülkeler gelişmiş ülkeler olacak. Yüzde 42’si ilk tercilerinin ABD olacağını söylerken Almanya Avrupa’da ön plana çıkıyor. Yine de gelişmekte olan ülkelerdeki şirketler için de fırsat var. BCG’den Rainer Strack özellikle yüksek eğitim almış çalışanların coğrafi engelleri aşmak istediğini belirtirken bunun özellikle çokuluslu şirketlere büyük İK fırsatları yarattığına dikkat çekiyor. Bu trendin mevcut İK anlayışlarının da gözden geçirilmesi gerektirdiği de ortada.