AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Yunanistan AB'den çıkarsa, Avrupa dağılabilir

Ersin Kaplan

Sigortası şirketi “Euler Hermes, erken genel seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Yunanistan’ın ekonomik geleceğini değerlendirdi. Euler Hermes, kısa dönemde belirsizlikler beklense de iyimser senaryosunu değiştirmediğini açıkladı. Bu doğrultuda Yunanistan’daki GSYİH büyümesinin 2015’te yüzde 1,4, 2016’da ise yüzde 1,8 olacağı, iflaslarda ise 2015’te yüzde 4, 2016’da yüzde 8 azalma kaydedileceği öngörülüyor. Euler Hermes Baş Ekonomisti Ludovic Subran, en olumsuz senaryonun gerçekleşmesiyle Yunanistan’ın AB’den çıkmasının ekonomik getirilerinin dikkate değer olacağını ve bunun ne pahasına olsun önüne geçilmesi gerektiğini söyledi. Subran, “Bu durumda GSYİH 2015’te yüzde 15, 2016’da ise yüzde 10 geriler. İflaslar ise 2015’te yüzde 50, 2016’da yüzde 30 artar. Yeni Yunan Drahmisi’nin finansal pazarlarda kabul görmeye başlaması ve ekonominin kendine gelmesi zaman alacağı için iyileşmenin ilk sinyalleri en erken 2017’de görülebilir” dedi. Yunanistan’da seçim sonrası önceliğin borç sorununa verilmesi gerekeceğini vurgulayan Euler Hermes, en kötü senaryonun Yunanistan’ın Avrupa Birliği (AB), IMF ve ECB temsilcilerinden oluşan Troyka heyeti ile anlaşamaması, bunun da reel ekonomiyi olumsuz etkilemesi olduğunu belirtti.

Yunanistan’ın AB’den çıkması, Avrupa’nın dağılmasına neden olabilir

Euler Hermes’e göre Yunanistan’ın AB’den çıkması olasılığına yönelik belirsizlikler yüksek ve bunun gerçekleşmesi, hem bölge ekonomisine, hem de politikaya önemli derecede zarar verebilir. Çıkışın gerçekleşmesi, diğer Euro Bölgesi ülkelerine üyeliklerinin anlamını sorgulamaları gerektiğine dair sinyaller gönderebilir. Finansal stres önemli derecede yükselebilir ve pek çok Avrupa ülkesindeki hassas finansman kanalları bundan hemen etkilenir. Sermaye çıkışları hızlanır ve Euro yeniden problemli, üzerinde uzlaşılması zor bir döviz kuru olur. Euro Bölgesi’ndeki çekingen büyüme duraksarken, Güney Avrupa ülkelerinin karşıdan esen rüzgârda ayakta kalmak için uğraşmaları gerekebilir.