ARGE250


Yurtdışı varlıkların ülkeye getirilmesi uygulamasında süre 6 ay uzatıldı

Turkishtime Dergi

Varlık Barışı olarak bilinen yurtdışı varlıkların Türkiye'ye getirilmesinde vergi avantajı sağlayan uygulamada 30 Kasım'da biten süre altı ay uzatıldı.

Resmi Gazete'nin 30 Kasım tarihli mükerrer sayısında yer alan Cumhurbaşkanı kararıyla, bu kapsamdaki varlıklar, yurt dışında bulunan banka veya finansal kurumlardan kullanılan kayıtlı olan kredilerle Mayıs ayı sonuna kadar kapatılabilecek.

Bu durumda, defter kayıtlarından düşülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye'ye getirilme şartı aranmaksızın bu fıkra hükümlerinden yararlanılabilecek.

Düzenlemeyle, gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerince sahip olunan ve Türkiye'de bulunan ancak kanuni defter kayıtlarında yer almayan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları ile taşınmazların vergi dairelerine beyan edilmesi için öngörülen süre de Mayıs ayı sonuna kadar uzatıldı.

Banka ve aracı kurumların, kendilerine bildirilen varlıklara ilişkin olarak yüzde 2 oranında hesapladıkları vergiyi beyan ve ödemeleri için belirlenen süre ise 31 Aralık'tan 2019 Haziran ayı sonuna kadar uzatıldı.