AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Zincir marketlere veri paylaşma zorunluluğu geldi

Turkishtime Dergi

Perakende Ticarette Uygulanacak Kurallar ve İlkelerle ilgili yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, 200 şubeden büyük zincir marketler fiyat ve bilgilerini Ticaret Bakanlığı ile paylaşacak.

Ticaret Bakanlığı, 200’den fazla şubesi olan zincir marketlere fiyat takibi ve şube bilgilerine yönelik verileri Bakanlıkla paylaşma zorunluluğu getirdi. Bu veriler kamuoyuna da açıklanabilecek.

Ticaret Bakanlığı’nın, Perakende Ticarette Uygulanacak İlke ve Kurallar Hakkında Yönetmelik değişikliği Resmi Gazetede yayımlandı. Değişiklikle yönetmeliğe bir madde daha eklendi.

Eklenen “Veri paylaşımı” başlıklı yeni maddeye göre, gıda perakende sektöründe hızlı tüketim mallarını satışıyla iştigal eden ve 200’den fazla şubesi olan zincir mağazalar, satışa sundukları ürünler ile şubelerine ilişkin verileri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen bir sisteme aktaracaklar. Bu veriler kurum, kuruluşlarla ve kamuoyuyla paylaşılabilecek. Veri aktarımına yönelik olarak Bakanlık usul ve esasları belirleyecek.

Düzenlemenin amacı maddenin giriş bölümünde, perakende ticaretin etkin ve sürdürülebilir rekabet şartlarına göre yapılmasına yönelik politikalar geliştirilmesi, kamuoyunun aydınlatılması ve tüketicinin fiyat karşılaştırması yapabilmesine imkan sağlanması olarak belirtildi.