ARGE 250


Zurich Sigorta’dan 50 milyon dolara kadar “Yönetici Sorumluluk Sigortası”

Turkishtime Dergi

Zurich Sigorta, Temmuz ayında yasalaşacak Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla birlikte yöneticilerin gündemine oturacak olan Yönetici Sorumluluk Sigortası’nı tanıtmak amaçlı toplantılar düzenledi. Alanında uzman kişilerin katıldığı İstanbul ve İzmir’de düzenlenen panellerde dünyadan örnekler, Türkiye’deki uygulamalar ve yeni TTK’nın getireceği değişiklikler konuşuldu. Panellerde, Yönetici Sorumluluk Sigortaları Zurich Orta Doğu ve Afrika Bölge Yöneticisi Dominik Bark, Zurich Global Yöneticisi Christoph Leuzinger ve Zurich Sigorta Finansal Riskler Müdürü Zeynep Cengiz konuşmacı olarak yer aldı. Konuşmalarda, Zurich’in bu branşta dünya çapındaki tecrübelerini aktarılarak, Yeni Türk Ticaret Kanunu’yla yönetim kurulu üyelerinin sorumluluklarının önemli ölçüde artacağına dikkat çekildi.

Dünya çapında talep artışı

İş dünyasında profesyonel yöneticilere karşı açılan tazminat taleplerinin sayısında küresel bir artış söz konusu. Ekonomik krizler de Yönetici Sorumluluk Sigortası’na talebin artmasına yol açtı. Zurich Sigorta ise 2012’nin ilk çeyreğinde bu alandaki prim üretimini, geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 2,5 kat artırdı.

Gelişen ekonomi farklı ülkelerin dahil olduğu operasyonların sayısının artmasına ve giderek karmaşıklaşan bir yapının oluşmasına sebep oluyor. Değişen küresel yapı, yöneticilerin ölçemeyecekleri risklerin altına imza atmasına neden oluyor. Bu noktada devreye giren Yönetici Sorumluluk Sigortası, şirket ya da bağlı ortaklıklarda görev yapan yönetim kurulu üyesinden yöneticiye, idareciden denetleyiciye kadar her kademede görev yapan kişileri, işlerini yaparken karşılaşabilecekleri hatalar, ihmaller ve atlamalardan ötürü uğrayabilecekleri zararlara karşı güvence altına alıyor. Sigorta kapsamında yöneticilerin olduğu gibi ailelerinin de kişisel varlıkları teminat kapsamında güvence altına alınıyor.

Sadece şirket işlemlerini değil, soruşturma giderlerini de karşılıyor
Profesyonel Yönetici Sorumluluk Sigortası, ödenecek tazminatların yanı sıra şirket işlemleriyle ilgili soruşturma giderlerini, halkla ilişkiler masraflarını, dava öncesi soruşturma giderlerini ve hatta bir profesyonel yönetici aleyhinde dava açıp açmama konusunda karar verme sürecinde şirketin karşılaşabileceği bazı masrafları da teminat altına alıyor. Hasarın ihraç edilen menkul kıymet veya tahvillerle ilgili olması halindeyse teminat, kişilerden ziyade şirketler için de önemli hale geliyor. Şirketin faaliyet gösterdiği sektör özelinde veya halka açıklık durumuna göre tabi olunacak kanunlarda da yönetim kurulu üyeleri ve yöneticiler için ek düzenlemelere yapılabiliyor.

Bauer: “50 milyon dolara ulaşan teminat kapasitesine sahibiz”

Yüksek rekabetin yaşandığı ekonomide, gelişen ve değişen koşulların yöneticiler için her zaman önceden öngöremedikleri bazı riskleri de beraberinde getirdiğini belirten Zurich Sigorta Genel Müdürü Lutz Bauer, Yönetici Sorumluluk Sigortası’nda 170 ülkede yer alan operasyon ağı sayesinde tüm dünyada geçerli teminatlar sunduklarını söyledi. Bauer, “Yasalarla uyumlu yerel poliçe düzenleyebilme kapasitemizle, ihtiyaca uygun koruma sağlayabilme imkânına sahibiz. Yönetici Sorumluluk Sigortası kapsamında 50 milyon dolara ulaşan teminat kapasitemiz ve geniş ‘finansal zarar’ ve ‘iştirak’ tanımıyla global gücümüzü sigortalılarımıza sunuyoruz” dedi.