AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


KOBİ’ler 2019’dan umutlu!

Turkishtime Dergi

Yapılan araştırmaya göre KOBİ’lerin yüzde 42’si 2018 yılında büyürken yüzde 67’si 2019 yılının daha iyi geçeceğini düşünüyor.

Platformda hizmet veren 300.000 üzerindeki KOBİ’yle gerçekleştirdiği araştırmayla Armut, KOBİ’lerin nabzını tutmaya devam ediyor. Genel sektörlerinin ve 2018 yılının değerlendirildiği araştırmaya, 55 ilden 2.562 KOBİ yanıt verdi. Sonuçlar KOBİ’lerin 2019’dan umutlu olduğunu gösteriyor.

Araştırmaya katılan hizmet verenlerin %67’si 2019 yılının daha iyi geçeceğini ya da değişiklik olmayacağını düşünüyor. 2019 yılına daha karamsar bakanların oranı sadece %33. 2019’un daha iyi geçeceğini düşünenler arasından toplanan cevaplarda; ülke ekonomisinin 2019’da gelişeceğini düşünenler, kur dalgalanmalarının azaldığına dikkat çekenler ve Armut üzerinden aldığı iş fırsatları arttığı için önümüzdeki yılın da daha iyi geçeceğini düşünenler çoğunlukta.

KOBİ’lerin %42’si 2018 yılında işlerini büyüttü

Katılımcıların %42’si 2018 yılında işlerini büyüttüğünü belirtti. 2018 yılında işindeki değişimi; daha çok müşteri kazanmak, yeni ekipman/ araç almak, yeni mağaza açmak, yeni sektörlere giriş yapmak ve Armut’tan aldığı işlere gelen referanslarla yeni müşteriler kazanmak olarak anlatan KOBİ’ler, işlerindeki değişim ve gelişimden memnun.

KOBİ’ler yaptıkları işten mutlu

Araştırmaya katılan KOBİ’lerinin %91’i yaptığı işi sevdiğini belirtiyor. Yaptıkları işte onları en çok neyin mutlu ettiği sorulduğunda ise; müşteri memnuniyeti sağlamak, üretebilmek, bunları müşterilerle paylaşabilmek, yeni insanlarla tanışmak, çevresini genişletmek, kendi işinin sahibi olmak, müşterilerin mutlu anlarını paylaşmak, hayatlarına mutluluk katmak ve kendilerini işleri sayesinde geliştirebilmek cevapları öne çıkıyor.

En çok yeni müşterilere ulaşmakta zorlanıyorlar

KOBİ’lerin sektörde en çok zorlandıkları konular arasında, yeni müşterilere ulaşmak öne çıkarken, bunu ekonomik değişiklikler ve rekabet izliyor. Yaptıkları işten mutlu olmadığını belirten %9’luk grup, en çok zorlandıkları konular kalifiye eleman bulamamak, ekonomik belirsizlik ve kalite yerine fiyat odaklı müşteriler olduğunu söylüyor.

Kadınlar erkeklere göre daha umutlu

Cevapların kadın erkek dağılımında nasıl değiştiği incelendiğinde kadınların erkeklerden daha umutlu olduğu görülüyor. Kadınların %25’i 2019’un daha kötü geçeceğini düşünürken, erkeklerde bu oran %35. İşlerini büyüten KOBİ’lerde kadınların cevapları incelendiğinde %45’inin 2018 yılında işlerini büyüttüğü görülüyor. Yaş dağılımına bakıldığında ise işini en çok büyütenler %45 ile 25-34 yaş arasındaki katılımcılar.