ARGE 250


Steve Jobs gibi toplantı yapmanın 5 yolu

Steve Jobs’un göz kamaştıran başarısının altında yatan nedenlerden biri de gerçekten ilham verici toplantılar düzenlemesiydi.  O toplantı yapalım demek yerine ‘beyin fırtınası seansı’ yapalım derdi. Çünkü toplantılarda kendisi konuşmak yerine takımının fikirlerini dinlemeye özen gösteriyordu. Steve Jobs’un yönettiği toplantıların bu derece başarılı olmasının 5 temel sebebi var.

  • Toplantının amacı hakkında net olurdu. Toplantıya başlarken takımının neden orada olduklarına dair net bir izlenimi olmasını sağlardı.
  • Yaratıcı fikirleri fark ederdi ve bunu takdir ederdi. Güzel bir fikir ortaya atıldığında bu kişiyi çabasından ötürü ödüllendirmeye çalışırdı.
  • Fikirleri derinlemesine değerlendirir, sorgular ve sonunda daha iyi hale getirebilmek için zorlardı
  • Çarpışmayı değil savaşı kazanmaya odaklanırdı. Küçük sorunların üzerine gitmek yerine asıl önemli olanı tespit ederdi. Hayatta kalmak için gereken çözüm yollarını arar, diğer problemleri geri plana atardı.
  • Geçmişte yapılan hataların bugünü kontrol etmesine izin vermezdi. Nelerin başarısız olduğunu dinlemezdi. Bunların konuşulmasına da izin vermezdi. Yenilgileri zafere doğru giden yolda bir kaldırım taşı olarak görür ve üstünde zaman harcanmasına müsaade etmezdi.