Turkishtime AR-GE 250


Mobilya sektöründe lojistik ihtiyaçlar

Davut Doğan

Lojistik birçok sektör gibi, mobilya için de önemli iş süreçlerinden biri. Değişen müşteri alışkanlıkları, ihtiyaçlarının doğrultusunda farklı lojistik çözümlerini de hızla adapte etme ve uygulama gerekliliği var. Pandemiyi takiben tüm dünyada yaşanan arz-talep öngörülemeyen değişimler kapsamında, mobilya endüstrisi küresel tedarik zincirinde önemli kesintiler yaşıyor ve bu da, birçok sektörde olduğu gibi mobilya teslimatlarında da gecikmelere neden oluyor. 

Lojistik çözümlemeler özelinde teslimat süreci bugün şirketlerin müşteri nezdinde fark yaratacağı önemli alanlara dönüştü. Günümüz koşullarında artık her müşteri teslimat esnekliğini kullanmayı talep ediyor; bunun için saat ve hatta dakikaların önem kazandığını söyleyebiliriz. Gece teslimatları, hafta sonu teslimatları, hafta içinde saatli randevu teslimatları ve bu süreçte anlık bilgilendirmeler müşteriler açısından güven ve marka sadakati yaratan uygulamalar. Elbette bu noktada teknolojik alt yapı da bu süreci destekler nitelikte olmalı. 

Müşteriye iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak adına, markaların süreci operasyonun bizzat sahibi olarak yönetmesi önemli. Aksi durum, lojistik firmalarından alınan hizmetin müşteri nezdinde markadan yapılan toplam satın alma sürecinin parçası olarak değerlendirilmesi riskinin kabul edilmesi anlamını taşır. Kurum içerisinde yürütülen lojistik süreçlerini iyileştirmek adına yapılan dijital yatırımlar ise, iş yapış şeklinde etkin ve verimli dönüşüm sağlayarak, mobilya sektöründe de lojistik süreçlerine hız kazandıracak en önemli etken olarak karşımıza çıkıyor. 

Markanın teslimat sürecinde müşteriye teması, esnek teslimat uygulamalarıyla konfor sunması, teslimat ve olası bir değişimde teknolojik uygulamalarıyla süreci yönetmesi, markanın imzası olarak kabul görür. Teslimatta bir sorunla karşılaşıldığında hızlı ve koşulsuz müşteri memnuniyeti sağlayacak çözümler sunulması gerekli. Gelişmiş bir teknolojik alt yapı ve müşteriye yakın noktalarda çözüm merkezleri olmazsa olmazlar. 

Davut Doğan – Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı