ARGE250


Reel kesim güveni nisanda arttı

Turkishtime Dergi

Reel kesim güven endeksi nisan ayında 1,2 puan artarak 109,7 seviyesine yükseldi.

Merkez Bankası (TCMB) nisan ayına ilişkin İktisadi Yönelim İstatistikleri ve Reel Kesim Güven Endeksini açıklandı. Reel kesim güven endeksi, nisanda bir önceki aya kıyasla 1,2 puan artarak 109,7 seviyesinde gerçekleşti. Aynı dönemde mevsimsellikten arındırılmış reel kesim güven endeksi (RKGE-MA) ise 0,5 puan azalarak 107,7'ye geriledi.

Endeksi oluşturan anket sorularına ait yayılma endeksleri incelendiğinde, son üç aydaki toplam sipariş miktarı, sabit sermaye yatırım harcaması, genel gidişat ve mevcut mamul mal stokuna ilişkin değerlendirmeler endeksi artış yönünde etkilerken, gelecek üç aydaki üretim hacmi, mevcut toplam sipariş miktarı, gelecek üç aydaki toplam istihdam ve ihracat sipariş miktarına ilişkin değerlendirmeler endeksi azalış yönünde etkiledi.

Son üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında artış bildirenler lehine olan seyir bir önceki aya göre güçlendi.

Mevcut toplam siparişlerin mevsim normallerinin altında olduğu yönündeki değerlendirmeler güçlenirken, mevcut mamul mal stokları seviyesinin mevsim normallerinin üstünde olduğu yönündeki değerlendirmeler ise zayıfladı.

ÜFE beklentisi yüzde 64,9'e çıktı

Gelecek üç aya yönelik değerlendirmelerde, üretim hacmi, iç piyasa sipariş miktarı ve ihracat sipariş miktarında bir önceki ayda artış bekleyenler lehine olan seyir zayıfladı. Gelecek on iki aydaki sabit sermaye yatırım harcamasına ilişkin artış yönlü beklentiler güçlendi, gelecek üç aydaki istihdama ilişkin artış yönlü beklentiler ise geriledi.

Ortalama birim maliyetlerde, gelecek üç ayda artış olacağını bekleyenler ve son üç ayda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi. Gelecek üç aydaki satış fiyatına ilişkin artış yönlü beklentiler ise zayıfladı. Gelecek on iki aylık dönem sonu itibarıyla yıllık ÜFE beklentisi bir önceki aya göre 10,1 puan artarak yüzde 64,9 seviyesinde gerçekleşti.

Ankete katılan işyerlerinin yüzde 47,7‘si üretimlerini kısıtlayan faktör bulunmadığını belirtirken, yüzde 15,4‘ü talep yetersizliğinin üretimlerini kısıtlayan en önemli faktör olduğunu belirtti, onu sırasıyla hammadde-ekipman yetersizliği, mali imkansızlıklar, işgücü yetersizliği ve diğer faktörler izledi.