Turkishtime AR-GE 250


Sigortada sahteciliğe büyük veriyle suçüstü!

Barış Soydan

Sabancı Üniversitesi ile Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi (SBM) arasında yapılan işbirliği anlaşması kapsamında “Sigorta Sektöründe Sahtecilik Tespiti Üzerine Büyük Veri Analitiği Projesi” hayata geçirilecek.

Sabancı Üniversitesi Büyük Veri Davranışsal Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı bünyesinde gerçekleştirilecek işbirliğinin imza töreni Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Nihat Berker ve Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi CEO’su Aydın Satıcı’nın katılımı ile 4 Mart 2016, Cuma günü, Karaköy Minerva Palas’ta gerçekleşti.
Sabancı Üniversitesi ve Sigorta Bilgi ve Gözetleme Merkezi (SBM) stratejik bir işbirliğine imza attı. Büyük Veri Davranışsal Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı bünyesinde yürütülecek “Sigorta Sektöründe Sahtecilik Tespiti Üzerine Büyük Veri Analitiği Projesi”nin imza töreni 4 Mart 2016, Cuma günü, Karaköy Minerva Palas’ta gerçekleşti.

Toplantının açış konuşmasını Sabancı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. A. Nihat Berker yaptı. Prof. Dr. A. Nihat Berker konuşmasında, Sabancı Üniversitesi’nin sektör-üniversite işbirliklerine verdiği öneme vurgu yaparak, “Özellikle Sigorta Sektörü, toplumda ve kişi yaşamında sürdürülebilirliğin teminatıdır, ve dolayısıyla korunmalıdır. Her sigorta sahteciliği topluma ve kişilere verilen maddi ve manevi bir zarardır” dedi.

Sabancı Üniversitesi Büyük Veri Davranışsal Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı Direktörleri Sabancı Üniversitesi Öğretim Üyeleri Burçin Bozkaya ve Selim Balcısoy da birer konuşma yaptılar. Burçin Bozkaya “Proje çalışması kapsamında, merkezi olarak toplanan sigorta verilerinden hareketle sigorta suistimallerine yol açan profil, etken ve koşullar veri analitiği olarak yöntemleri kullanılarak analiz edilmesi ve bu sayede suistimallerin daha yüksek oranda tahmin edilebilmesi beklenmektedir. Laboratuvar bünyesinde yer alan analitik ve görsel araçlar söz konusu ilişkilerin ortaya çıkarılmasında aktif olarak kullanılacaktır” dedi.

Selim Balcısoy “SBM ile yapılacak çalışmalar bir ülkenin belli bir alanda tüm sigorta kayıtlarının incelenmesi açısında dünyada ilk çalışmalardan biri olacaktır. Yoğun ve karmaşık veriler ile etkin analiz yapılabilmesi için bu verilerin farklı görsel ve etkileşim yöntemleri ile sunulması gerekmektedir. SBM verisinin üzerinde geliştirilecek veri görselleştirme yöntemleri ve araçları ile bu kadar yoğun bir veri ağının anlaşılmasında önemli ipuçları elde edilecektir” dedi.

SBM CEO’su Aydın Satıcı da SBM ve “Sigorta Sektöründe Sahtecilik Tespiti Üzerine Büyük Veri Analitiği Projesi”nin detayları ile ilgili bilgi verdi. Aydın Satıcı, “SBM’nin sigorta sektörünün veri merkezi olduğunu, bütün poliçe ve hasar bilgilerinin anlık olarak SBM’de toplandığını ve SBM’nin bu anlamda dünyadaki sayılı kurumlardan birisi olduğunu belirti. SBM’deki bu zengin veri kaynakları üzerinde yaptıkları analitik ve analiz çalışmaları ile sigorta sektörüne katma değer sağladıklarını ve sektörün büyümesine katkıda bulunduklarını belirtti. Sektörün en önemli problemlerinden biri olan suistimalin engellenmesi için analitik modeller geliştirilerek, Sosyal Network analizleri yapıldığını ve organize suistimalleri tespit etmek için Suistimal Engelleme Bürosu’nu ( SİSEB) faliyete geçirdiklerini belirtti.

Sabancı Üniversite ile yaptığımız bu işbirliği ile suistimal engelleme sistemlerimizi daha da geliştirmeyi ve sigortalı davranışlarını inceleyerek kendi kendine öğrenen Türkiye’ye özgü analitik modeller geliştirmeyi, bu çalışmanın ileriki aşamalarında ise Sosyal Medya analizleri, Telematiks çalışmaları, Lokasyon bazlı analizler ve diğer branşlarda yapılacak suistimal tespit çalışmaları ile suistimal oranlarını azaltarak, sigorta şirketlerin finansal kayıplarını azaltmayı ve kusursuz vatandaşların primlerinin düşmesine katkıda bulunmayı hedefliyoruz dedi.

Proje, Sabancı Üniversitesi ve Massachusetts Institute of Technology (MIT)’nin birlikte kurduğu, Akbank’ın stratejik ortaklığı ve iş analitiği yazılım ve servislerinde dünya lideri ve iş zekası alanında en büyük bağımsız çözüm sağlayıcısı SAS’ın sponsorluğu ile güçlenen Türkiye’nin ilk ve tek Büyük Veri Davranışsal Analiz ve Görselleştirme Laboratuvarı bünyesinde yürütülecek. Proje ile Büyük Veri analitiği yöntemleri kullanılarak sigorta sektöründe önemli bir maliyet kalemi olabilen sigorta suistimallerinin (insurance fraud) önüne geçilmesi ya da önemli oranda azaltılması hedefleniyor. Bu kapsamda sigorta sektörünün bilgi merkezi olan SBM’de bulunan kaza verileri ve sigortalı profilleri ile davranışları çeşitli veri madenciliği yöntemleri ile incelenerek hileli olma olasılığı yüksek dosyaların ya da hileye karışma olasılığı yüksek kişilerin etkin bir şekilde tespit edilip gerekli önlemlerin merkezi olarak alınması amaçlanıyor. Suistimallerin azaltılması yoluyla sigorta şirketlerinin kârlılığına katkıda bulunulması ve dolaylı olarak dürüst vatandaşların ödedikleri primlerin düşürülmesi bekleniyor.