AR-GE 250 DIGIT 250 EN-VERIM 100


Döviz cinsinden konut ve çatılı işyeri taşınmaz kiralamanın yaptırımı

Turkishtime Dergi

6 Ekim 2018 Tarih ve 30557 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan, Hazine ve Maliye Bakanlığının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)'De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğin (Tebliğ No: 2018-32/51) (Kısaca "Tebliğ") 'Döviz Cinsinden ve Dövize Endeksli Sözleşmeler" başlıklı 8 inci madde (2) nci fıkra hükmü şöyle;

"Türkiye'de yerleşik kişiler; kendi aralarında akdedecekleri, konusu serbest bölgeler dahil yurt içinde yer alan gayrimenkuller olan, konut ve çatılı iş yeri dâhil gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştıramazlar."

Ekim ayı içerisinde Resmi Gazete’ de yayımlanan Tebliğ ve Kanunlar;

 02.10.2018

Demir-Çelik Ürünleri İthalatında Geçici Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 138)

 05.10.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/34)

06.10.2018

Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2008-32/34)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018-32/51)

09.10.2018

Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2012/1)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (No: 2018/3)

10.10.2018

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 21)

12.10.2018

2018/13 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi

13.10.2018

İthalatta Korunma Önlemlerine İlişkin Tebliğ (No: 2018/6)

16.10.2018

İthalatta Kota ve Tarife Kontenjanı İdaresine İlişkin Tebliğ (No: 2018/7)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/35)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/37)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/38)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2015/9)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

2019 Yılına İlişkin İthalat Rejimi Kararına Ek Karar Çalışmalarına Yönelik Tebliğ (İthalat: 2018/3)

Tasfiye Genel Tebliği (Elektronik İhale Seri No: 1)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Elektronik İhale Seri No: 2)

20.10.2018

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/36)

24.10.2018

Kömür İthalatına Ek Mali Yükümlülük Konulması Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 197)

İhracatçılara Hususi Damgalı Pasaport Verilmesine İlişkin Esaslar Hakkında Kararda Değişiklik Yapılmasına Dair Karar (Karar Sayısı: 214)

25.10.2018

Geçici İthalat Sözleşmesi (İstanbul Sözleşmesi) İdari Komitesi Tarafından 15-16 Ekim 2015 Tarihlerinde Düzenlenen 15 inci Dönem Toplantısında Adı Geçen Sözleşmesinin Ek-A’sının II Sayılı Ekinde Yapılan Değişikliğin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 217)

27.10.2018

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 8)

Gümrük Genel Tebliği (Transit Rejimi) (Seri No: 3)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Transit İşlemleri) (Seri No: 10)

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2018/39)

31.10.2018

İthalat Rejimi Kararına Ek Karar (Karar Sayısı: 265)

Kore Cumhuriyeti Menşeli Polietilen Tereftalat İthalatında Korunma Önlemi Uygulanmasına İlişkin Karar (Karar Sayısı: 262)