ARGE 250


İhracat, Temmuz’da 14 milyar 106 milyon dolar oldu

Turkishtime Dergi

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre geçtiğimiz Temmuz  ayında ihracat, % 11,84 artarak 14 milyar 106 milyon dolar, ithalat, % 6,43 azalarak 20 milyar 109 milyon dolar olarak  gerçekleşti.  Dış ticaret hacmi de % 0,33 artarak 34 milyar 215 milyon dolar oldu.

1.Genel İhracat ve İthalat

2018 yılı Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre;
• İhracat, % 11,84 artarak 14 milyar 106 milyon dolar,
• İthalat, % 6,43 azalarak 20 milyar 109 milyon dolar,
• Dış ticaret hacmi, % 0,33 artarak 34 milyar 215 milyon dolar,
• Dış ticaret açığı, % 32,39 azalarak 6 milyar 3 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir.

İhracatın ithalatı karşılama oranı 2017 yılı Temmuz ayında % 58,7 iken, 2018 yılı Temmuz ayında % 70,1 olarak gerçekleşmiştir.

Tablo 1: Dış Ticaret Verileri ( Milyon Dolar)

Son 12 aylık dönemde,

• İhracat bir önceki yıla göre % 8,1 oranında artış ile 163 milyar 334 milyon dolar, ithalat ise % 15,4 oranındaki artış ile 247 milyar 59 milyon dolar olmuştur.
• Dış ticaret hacmi bir önceki yıla göre % 12,4 oranında artarak 410 milyar 393 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. İhracatın ithalatı karşılama oranı ise %66,1 olmuştur.

I. Fasıllara Göre İthalat ve İhracat

Tablo 2: Fasıl Verilerine Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan fasıl “Motorlu kara taşıtları” olmuştur.

2018 yılı Temmuz ayında en çok ihraç edilen “Motorlu kara taşıtları, traktörler, bisikletler, motosikletler, diğer kara taşıtları” faslını (2 milyar 389 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, nükleer reaktörler” (1 milyar 314 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (967 milyon dolar) ihracatı takip etmiştir.

Tablo 3: Fasıl Verilerine Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan fasıl “Mineral Yakıtlar, Mineral Yağlar ve Müstahzarları” olmuştur.

2018 yılı Temmuz ayında en çok ithal edilen “Mineral yakıtlar, mineral yağlar ve bunların damıtılmasından elde edilen ürünler” faslını (4 milyar 148 milyon dolar), “Kazanlar, makinalar, mekanik cihazlar ve aletler, 4 nükleer reaktörler” (2 milyar 391 milyon dolar) ve “Demir ve çelik” (1 milyar 592 milyon dolar) ithalatı takip etmiştir.

II. Ülkelere Göre İthalat ve İhracat

Tablo 4: Ülkelere Göre İhracat (Milyon Dolar)

En fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla Almanya, İngiltere ve ABD olmuştur.
2018 yılı Temmuz ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya (1 milyar 300 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla İngiltere (1 milyar 18 milyon dolar) ve ABD (850 milyon dolar) izlemektedir.

Tablo 4: Ülkelere Göre İthalat (Milyon Dolar)

En fazla ithalat yapılan ülkeler sırasıyla Çin, Rusya ve Almanya olmuştur.
2018 yılı Temmuz ayında en fazla ithalat yapılan ülke Çin (1 milyar 975 milyon dolar) olurken, bu ülkeyi sırasıyla Rusya Federasyonu (1 milyar 935 milyon dolar) ve Almanya (1 milyar 694 milyon dolar) izlemektedir.

Kaynak: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Temmuz Ayı Veri Bülteni 2018